Генетика 6. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю

Додано: 17 січня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 17 разів
18 запитань
Запитання 1

У корови (Bovis domesticus) в каріотипі є 60 хромосом. Скільки у неї статевих хромосом?

варіанти відповідей

2

10

12

20

Запитання 2

Каріотип людини - 46 хромосом. Вкажіть хромосомний набір соматичної клітини (клітини тіла) чоловіка:      

варіанти відповідей

44, ХХ

44, XY

22, Х

22, Y 

Запитання 3

Каріотип людини - 46 хромосом.Вкажіть хромосомний набір яйцеклітини жінки:

варіанти відповідей

44, ХХ

44, XY

22, Х

22, Y 

Запитання 4

Стать, у якої статеві хромосоми однакові (ХХ, ZZ), називають…  

варіанти відповідей

гомогаметною

гетерогаметною

Запитання 5

Стать, у якої статеві хромосоми різні (ХY, ZW), називають… 

варіанти відповідей

гомогаметною

гетерогаметною

Запитання 6

Як називаються гени, які розташовані в статевих хромосомах?     

варіанти відповідей

гени, зчеплені зі статтю

статеві гени

гени, залежні від статі

аутосомні гени

Запитання 7

Які ознаки визначають гени, що містяться в Х-хромосомі людини?  

варіанти відповідей

нормальне зсідання крові

нормальний кольоровий зір

облисіння

альбінізм

Запитання 8

Скільки алельних генів, що визначають нормальний кольоровий зір, є у жінок? 

варіанти відповідей

1

2

3

кілька

Запитання 9

Скільки алельних генів, що визначають нормальний кольоровий зір, є у чоловіків? 

варіанти відповідей

1

2

3

кілька

Запитання 10

Як називається диплоїдний організм (2n), що має лише 1 алель певного гена?   

варіанти відповідей

гемізиготний

гомозиготний

гетерозиготний

Запитання 11

Для якої статі характерна гемізиготність?

варіанти відповідей

гомогаметної (ХХ, ZZ) 

гетерогаметної (ХY, ZW)

Запитання 12

Рецесивний ген (а) не проявляється в гетерозиготному стані (Аа). Чи проявляється він в гемізиготному стані?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 13

Вкажіть гемізиготний стан алельних генів:

варіанти відповідей

XАXА

XАY

XАXа 

XаY

Запитання 14

Рецесивний ген гемофілії (не згортання крові) перебуває в Х-хромосомі. Вкажіть генотип жінки-носія гемофілії:    


варіанти відповідей

ХНХh

ХhY

ХНХН

ХНY

Запитання 15

Вкажіть генотип хворої на гемофілію жінки:

варіанти відповідей

ХНХh

ХhY

ХhХh

ХНY

Запитання 16

Вкажіть генотип хворого на гемофілію чоловіка:

варіанти відповідей

ХНХh

ХhY

ХhХh

ХНY

Запитання 17

Чи може здоровий чоловік бути носієм гену гемофілії?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 18

Рецесивний ген гемофілії (не згортання крові) перебуває в Х-хромосомі. Здорова жінка, брат якої хворіє на гемофілію, вийшла заміж за здорового чоловіка. У них народилась хвора на гемофілію дитина. Яка ймовірність того, що і друга дитина буде хвора на гемофілію?    

варіанти відповідей

25%

50%

75%

100%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест