Генетика. Генотип. Фенотип. Алель.

Додано: 11 січня 2021
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 53 рази
14 запитань
Запитання 1

Предметом досліджень генетики є:


варіанти відповідей

спадковість

мінливість

спадковість і мінливість

фенотп і генотип

Запитання 2

Датою народження генетики є:

варіанти відповідей

1865р

1900р

1906р

Запитання 3

 Назву «генетика» запропонував:

варіанти відповідей

Г. Мендель

Гуго де Фріз

Карл Корренс

У. Бетсон

Запитання 4

Стан, за якого алельні гени однакові (АА або аа), називають...

варіанти відповідей

гетерозиготним

 гомозиготним

гемізиготним

гомогаметним

Запитання 5

Стан, за якого алельні гени різні (Аа), називають...

варіанти відповідей

гетерозиготним

гомозиготним

гемізиготним

гомогаметним

Запитання 6

Який з перерахованих генів є домінантним?     

варіанти відповідей

b

d

С

a

Запитання 7

Визначте серед перерахованих генотипів рецесивний гомозиготний генотип:

варіанти відповідей

СС

сс

Сс

Аа

Запитання 8

Ген, що проявляється лише в гомозиготному стані, називають...

варіанти відповідей

домінантним

рецесивним

зчепленим

Запитання 9

Ген, що проявляється в гетерозиготному стані (Аа), називають...

варіанти відповідей

домінантним

рецесивним

зчнпленим

алельним

Запитання 10

Генетика – це наука, яка вивчає:


варіанти відповідей

закономірності мінливості та спадковості

живі організми та їх взаємодію з оточуючим середовищем

хімічний склад організмів

немає правильної відповіді

Запитання 11

Домінантні гени позначаються

варіанти відповідей

великими літерами

маленькими літерами

великими та маленькими літерами

немає правильної відповіді

Запитання 12

Сукупність всіх генів організму – це

варіанти відповідей

генотип

фенотип

кросинговер

мітоз

Запитання 13

Рецесивні гени позначаються

варіанти відповідей

великими літерами

маленькими літерами

великими та маленькими літерами

немає правильної відповіді

Запитання 14

Позначте, що є одиницею спадкової інформації:

варіанти відповідей

ген

ДНК

нуклеотид

хромосома

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест