Генотип та фенотип. Алелі. Методи генетичних досліджень.

Тест до параграфу 28 підручника Біологія для 9 класу/К.М. Задорожній. - Харків: "Ранок", 2017

Додано: 28 грудня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
13 запитань
Запитання 1

Система генів організму, що є спадковою основою організму та контролює формування всіх його ознак -

варіанти відповідей

генотип

фенотип

монотип

фототип

Запитання 2

Система зовнішніх і внутрішніх ознак організму, що сформувалися в результаті реалізації спадкової інформації в конкретних умовах середовища (малюнок) -

варіанти відповідей

генотип

фенотип

монотип

фототип

Запитання 3

Якщо гомологічні хромосоми особини містять однакові алелі певного гена, її називають

варіанти відповідей

гомозиготою

гемізиготою

гетерозиготою

полізиготою

Запитання 4

Якщо гомологічні хромосоми особини містять різні алелі певного гена, її називають

варіанти відповідей

гомозиготою

гемізиготою

гетерозиготою

полізиготою

Запитання 5

Алель, який проявляється у фенотипі гетерозиготного організму — це:

варіанти відповідей

домінантний

рецесивний

пасивний

активний

Запитання 6

Алель, який НЕ проявляється у фенотипі гетерозиготного організму — це:

варіанти відповідей

домінантний

рецесивний

пасивний

активний

Запитання 7

У еукаріотів гени можуть знаходитись у таких структурах клітини:

варіанти відповідей

пластидах

мітохондріях

ядрі

нуклеоїді

Запитання 8

Яку назву має метод генетичних досліджень, за допомогою якого учені виділяють з організмів окремі гени або синтезують їх штучно, перебудовують певні гени, вводять їх у інші клітини чи організми?

варіанти відповідей

генеалогічний

цитогенетичний

близнюковий

біохімічний

генетичної інженерії

Запитання 9

Метод генетичних досліджень, який вивчає ознаки близнюків:

варіанти відповідей

генеалогічний

цитогенетичний

популяційно-статастичний

гібридологічний

близнюковий

біохімічний

генетичної інженерії

Запитання 10

Оберіть структурну і функціональну одиницю спадковості живих організмів:

варіанти відповідей

алель

ген

геном

генотип

Запитання 11

Вкажіть генотип гетерозиготної за двома ознаками особини:

варіанти відповідей

ААВВ

АаВВ

АаВв

ААВв

Запитання 12

Знайдіть у відповідях домінантні гомозиготи:

варіанти відповідей

ААbb

АаВb

аabb

ААВВ

CCDd

CcDD

CCDD

Ccdd

Запитання 13

Мінливість - це здатність організмів

варіанти відповідей

змінюватися

зберігати стан за будь-яких умов

адаптуватися лише до температурних умов

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест