Географічна оболонка

Додано: 31 жовтня 2023
Предмет: Географія, 6 клас
Копія з тесту: Географічна оболонка
12 запитань
Запитання 1

Що таке географічна оболонка?

варіанти відповідей

цілісна оболонка Землі, яка охоплює частини атмосфери і літосфери, всю гідросферу і біосферу

тверда оболонка Землі, що охоплює земну кору і верхній шар мантії

в’язкий, частково розплавлений шар, який міститься на глибині 50-250 км

оболонка життя, яка населена організмами

Запитання 2

Потужність географічної оболонки дорівнює...

варіанти відповідей

55 км

25 км

15 км

35 км

Запитання 3

Найбільша кількість живих організмів зосереджена:

варіанти відповідей

У місці зіткнення всіх зовнішніх оболонок Землі

У верхніх шарах атмосфери

На великих глибинах океану

Запитання 4

Обери закономірності географічної оболонки.

варіанти відповідей

цілісність

ритмічність

широтна зональність

висотна поясність

всі варіанти правильні

Запитання 5

В яких ритмах проявляється ритмічність розвитку географічної оболонки?

варіанти відповідей

весняні ритми

добові ритми

природні ритми

сезонні ритми

Запитання 6

Закономірну зміну природних компонентів і природних комплексів від екватора до полюсів називають:

варіанти відповідей

Ритмічність

Вертикальна поясність

Широтна зональність

Природна цілісність

Запитання 7

Який з названих процесів найшвидше змінює географічну оболонку?

варіанти відповідей

водна ерозія

вивітрювання

діяльність людини

рух літосферних плит

Запитання 8

Закономірна зміна природних компонентів і природних комплексів від підніжжя до вершин гір – це:

варіанти відповідей

широтна зональність

вертикальна поясність

цілісність

ритмічність розвитку

Запитання 9

При тісному взаємозв’язку  оболонок Землі (атмосфери, гідросфери, біосфери і земної кори) сформувалася оболонка:

варіанти відповідей

географічна

антропологічна

геологічна

біологічна

Запитання 10

Поширення рослин і тварин на суходолі найбільше залежить від…

варіанти відповідей

клімату

підземних вод

атмосферного тиску

кількості кисню

Запитання 11

Чим зумовлена ритмічність географічної оболонки?

варіанти відповідей

обертанням Землі навколо своєї осі і навколо Сонця

діяльністю людини

напрямком вітру

вивітрюванням

Запитання 12

Господарська діяльність людей спричиняє перетворення природних ландшафтів на ...

варіанти відповідей

 антропогенні

природні

штучні

біологічні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест