Географічна оболонка

Додано: 2 травня 2020
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 332 рази
16 запитань
Запитання 1

 Укажіть найбільший природний комплекс Землі

варіанти відповідей

Світовий океан  

географічна оболонка  

фація

усі материки та острови

Запитання 2

Верхня межа географічної оболонки проходить на висоті над поверхнею Землі

варіанти відповідей

 20-60

30-50

 25-40


20-40

Запитання 3

Нижня межа географічної оболонки проходить в літосфері на глибині...

варіанти відповідей

 5 км

3 км

10 км

55 км

Запитання 4

Закономірна зміна природних компонентів і природних комплексів у напрямку від екватора до полюсів називається:

варіанти відповідей

 висотна поясність

 сезонний ритм

 кругообіг речовин

широтна зональність

Запитання 5

Зміна природних компонентів і природних комплексів у вертикальному напрямку- від підніжжя до вершини- називається...  

варіанти відповідей

сезонна зональність

  широтна поясність

висотна поясність

кругообіг речовин

Запитання 6

Найбільша кількість живих організмів на Землі міститься ... 

варіанти відповідей

у місцях зіткнення всіх зовнішніх оболонок Землі

 на великих глибинах океану

у верхніх шарах атмосфери

у горах

Запитання 7

Перші живі організми на Землі з'явилися:

варіанти відповідей

3,5 млрд років тому

3,5 млн років тому

3,5 тис. років тому

1 млн років тому

Запитання 8

Про які живі організми йдеться мова: "Вони не бояться низької і надто високої температури, можуть залишатися живими після висушування, живуть у кислотах, не бояться радіації"?

варіанти відповідей

Рослини

Тварини

Мікроби

Гриби

Запитання 9

Який процес зображений на малюнку?

варіанти відповідей

кругообіг речовин

кругообіг води

ланцюг живлення

випаровування

кругообіг енергії

Запитання 10

Який процес зображений на малюнку?

варіанти відповідей

кругообіг речовин

кругообіг енергії

ланцюг живлення

Запитання 11

Назвіть закономірність, що полягає у єдності, неперервності географічної оболонки:

варіанти відповідей

широтна зональність

ритмічність

цілісність

висотна поясність

Запитання 12

Закономірна повторюваність природних процесів та явищ у часі називається:

варіанти відповідей

цілісністю

ритмічністю

кругообігом речовини

зональністю

Запитання 13

Чим зумовлена ритмічність географічної оболонки?

варіанти відповідей

обертанням Землі навколо своєї осі і навколо Сонця

діяльністю людини

напрямком вітру

вивітрюванням

Запитання 14

Обери закономірності географічної оболонки.

варіанти відповідей

цілісність

ритмічність

широтна зональність

висотна поясність

всі варіанти правильні

Запитання 15

Який з названих процесів найшвидше змінює географічну оболонку?

варіанти відповідей

водна ерозія

вивітрювання

діяльність людини

рух літосферних плит

Запитання 16

Оболонка, в межах якої проникають одна в одну і взаємодіють верхні шари літосфери, нижні шари атмосфери, вся гідросфера й біосфера, називається...

варіанти відповідей

повітряна оболонка Землі

тверда оболонка Землі

географічна оболонка Землі

жива оболонка Землі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест