Географія

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Географія, 10 клас
14 запитань
Запитання 1

Найбільшим комплексом планети є

варіанти відповідей

А атмосфера

Б Тихий океан

В Євразія

Г географічна оболонка

Запитання 2

Укажіть основний принцип розміщення підприємств сільськогогосподарського машинобудування: *


варіанти відповідей

наявність земельних ресурсів

наявність трудових ресурсів

наявність споживача

наявність палива та сировини

Запитання 3

Визначте риси політико-географічного положення України:

варіанти відповідей

Західні сусіди України- члени НАТО

Україна займає проміжне положення між Росією та країнами НАТО

На сходіУкраїни ведуться бойові дії

В Україні є проблема збуту продукції

Запитання 4

Які характерні риси властиві процесу урбанізації?


варіанти відповідей

Зростання частки сільського населення.

Зростання частки міського населення.

Концентрація населення в невеликих містах.

Концентрація населення у великих містах.

Утворення міських агломерацій.

Концентрація господарства у невеликих містах.

Зменшення частки міського населення.

Запитання 5

Бойки, лемки, гуцули, долиняни - це

варіанти відповідей

Народи Європи

Етноси Закарпаття

Кочові племена

Кримінальні банди

Запитання 6

Вкажіть притоки Дунаю.

варіанти відповідей

Прип'ять

Тересва

Рось

Боржава

Ріка

Тетерів

Теребля

Запитання 7

Якою буде відносна вологість повітря при температурі +20*С ( абсолютна становить 17 г/м).якщо фактичний вміст води становить 9 г/м

варіанти відповідей

47%

52,9 %

61,3%

Запитання 8

Знайдіть пріорітетний спосіб подолання проблеми відсталості країн, що розвиваються

варіанти відповідей

матеріальна допомога високорозвинутих країн

глибоке рефрмування власної єкономіки

Ліквідація залежності від іноземного капіталу

Запитання 9

11. Основна частина електроенергії у світі виробляється на:


варіанти відповідей

а) ТЕС;

б) ГЕС;

в) АЕС.

Запитання 10

13. Із запропонованого списку виділіть дві провідні за виробництвом алюмінію країни:


варіанти відповідей

а) США;

б) Росія;

в) Канада;

г) Китай.

Запитання 11

18. Які дві галузі обробної промисловості займають провідне місце у господарстві африканських країн?

варіанти відповідей

а) харчова;    

б) хімічна;

в) легка;

г) машинобудування.

Запитання 12

22. Країни – члени СНД належать до:


варіанти відповідей

а) країн, що розвиваються;

б) країн нової індустріалізації;

в) постсоціалістичних країн з прехідною економікою.

Запитання 13

25. Назвіть головну мету створення міжнародної організації ООН:


варіанти відповідей

а) заради фінансової підтримки і сприяння економічного розвитку країн, що розвиваються;

б) заради військової і політичної підтримки країн світу;

в) заради збереження миру і міжнародної безпеки та розвитку співробітництва між державами.

Запитання 14

32. Міжнародне економічне співтовариство – ЄС об'єднує країни:


варіанти відповідей

а) Північної Америки;

б) Азії;           

в) Європи.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест