географія 8 клас.Демографічні процеси та статево-віковий склад населення. п.49-51

Додано: 20 квітня 2020
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 1917 разів
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть правильну відповідність між поняттями та їх визначеннями:

А. Різниця між показниками народжуваності та смертності

Б. Переселення людей з однієї країни в іншу тимчасово чи назавжди

В. Зменшення кількості населення країни внаслідок від´ємного природного приросту

1. «Старіння нації» 2. Природний приріст 3. Механічний рух,або міграція 

4. Депопуляція

варіанти відповідей

А-1 Б-3 В-4

А-2 Б-3 В-4

 А-2 Б-3 В-1

А-3 Б-2 В-1

Запитання 2

У країнах другого типу відтворення демографічна політика спрямована

варіанти відповідей

Зниження народжуваності та природного приросту населення

Переселення людей зі своєї країни в інші

Підвищення народжуваності та природного приросту населення

 Невтручання в демографічні процеси

Запитання 3

Що таке «старіння нації»?

варіанти відповідей

Зростання тривалості життя в країні

Відтік людей працездатного віку за кордон

Зростання частки людей літнього віку

Більш пізній вихід людей на пенсію

Запитання 4

Оберіть пару країн з найбільшою кількістю населеня.

варіанти відповідей

Китай, Індонезія

Індія, США

Китай, Індія

Китай, Росія

Запитання 5

Для населення України характерно:

варіанти відповідей

демографічна криза

низький природний приріст

демографічний вибух

високий природний приріст

Запитання 6

Повернення до країни попереднього проживання

варіанти відповідей

еміграція

імміграція

рееміграція

Запитання 7

Якщо ви навчаєтеся у сільській школі, а до вас із сусіднього міста приїздить учитель, то до яких видів міграцій цей процес відноситься?

варіанти відповідей

постійна

сезонна

маятникова

зовнішня

Запитання 8

Найбільші за чисельністю українські діаспори сформовані в країнах

варіанти відповідей

Росія,Казахстан

Бразилія, Аргентина

США, Канада

Китай, Північна Корея

Запитання 9

У ХХ столітті виник новий різновид міграцій, що полягав у переманюванні спеціалістів високої кваліфікації, його називають: 

варіанти відповідей

"міграції розуму"

"приплив умів"

 "відплив розуму"

 "задурманення розуму"

Запитання 10

Виселення татар, про яке співала Джамала на Євробаченні 2016 року відносять до якого виду міграцій?

варіанти відповідей

трудові

 екологічні

релігійні

політичні

Запитання 11

Шо спільного мають Чернігівська, Херсонська, та Миколаївська області?

варіанти відповідей

низький рівень густоти населення

вихід до моря

є прикордонними областями

високий рівень густоти населення

Запитання 12

В Європі та Америці переважає

варіанти відповідей

чоловіче населення

жіноче населення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест