Геометрична оптика. Лінзи. Побудова зображень.

Додано: 10 квітня 2021
Предмет:
Тест виконано: 395 разів
28 запитань
Запитання 1

Що таке світло?

варіанти відповідей

Електромагнітні хвилі, які сприймає око людини

Промені, що ідуть від Сонця, чи відбиваються від дзеркала

Коливання, які ми чуємо

Світло- це коли день

Запитання 2

Який розділ фізики називають оптикою?

варіанти відповідей

Розділ фізики, який вивчає явища, пов’язані з поширенням електромагнітних хвиль

Розділ фізики, який вивчає явища, пов’язані з поширенням хвиль та з взаємодією цих хвиль із речовинами

Розділ фізики, який вивчає явища, пов’язані з поширенням електромагнітних хвиль видимого діапазону та з взаємодією цих хвиль із речовинами

Розділ фізики, який вивчає правильність підбору електричних лампочок у фарах автомобілів

Запитання 3

Які сучасні уявлення про природу світла?

варіанти відповідей

Світло - це коли світло, а не темно

Світло - це потік квантів

Світло - це електромагнітна хвиля

Існує дві теорії про природу світла, які не суперечать одна одній і зумовлені двоїстою природою світла — корпускулярно-хвильовим дуалізмом

Запитання 4

Яка із формул відповідає другому закону заломлення світла?

варіанти відповідей

sinα = sinβ

sinα ⁄ sinγ = n21

sinγ ⁄ sinα = n21

cosα ⁄ cosβ = n21

Запитання 5

Формула для визначення абсолютного показника заломлення світла має вигляд (v - позначення швидкості):

варіанти відповідей

 n=sin c / sin v

n21 = c/v

n=c/v

n=v/c

Запитання 6

Швидкість поширення світла у вакуумі становить приблизно...

варіанти відповідей

3⋅108 м/с

300⋅108 м/с

3⋅108 км/с

3⋅108 км/год

Запитання 7

Кутом падіння світлового променя називають ..


варіанти відповідей

Кут між падаючим променем та поверхнею, на яку він падає

Кут утворений відбитим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння

Кут утворений падаючим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння

Кут утворений падаючим і відбитим променем

Запитання 8

Чому дорівнює кут падіння променів на дзеркало, якщо кут між падаючим і відбитим прменями дорівнює 120⁰?

варіанти відповідей

60°

80° 

120°

240°

Запитання 9

Людина наближається до дзеркала зі швидкістю 1,5 м/с. З якою швидкістю людина наближається до свого зображення?

варіанти відповідей

1,5 м/с 

0 м/с

3 м/с

1 м/с

Запитання 10

Граничним кутом повного відбивання називають...

варіанти відповідей

величину, яка визначається відношенням синуса кута падіння до синуса кута заломлення 

кут падіння, при перевищенні якого не відбувається заломлення світла      

кут падіння, при перевищенні якого не відбувається відбивання світла

кут заломлення, якщо він дорівнює 90°

Запитання 11

Промінь світла падає під кутом 30° до межі поділу двох прозорих середовищ, кут заломлення становить 45°. Визначте кут між відбитим і заломленим променями. 

варіанти відповідей

75°

105°

60°

90°

Запитання 12

Показник заломлення світла для даного середовища дорвінює 1,5. Чому дорівнює швидкість світла в даному середовищі?

варіанти відповідей

300 000 км/с

30 000 км/с

450 000 км/с

200 000 км/с

Запитання 13

На якому явищі грунтується дія лінзи?

варіанти відповідей

Відбивання світла

Прямолінійне поширення світла

Повне внутрішнє відбивання світла

Заломлення світла

Запитання 14

Фізична величина, яка характеризує лінзу та є оберненою до фокусної відстані, - це…

варіанти відповідей

головна оптична вісь

оптична сила

фокус

лінійне збільшення

Запитання 15

Якщо лінза розсіювальна, то її оптична сила…

варіанти відповідей

менша 0

більша 0

дорівнює 0

більша або дорівнює 0

Запитання 16

Увігнута лінза завжди дає зображення ...

варіанти відповідей

уявне, пряме, збільшене

дійсне, пряме, збільшене

дійсне, пряме, зменшене

уявне, пряме, зменшене

Запитання 17

Фокусною відстанню називається відстань ...

варіанти відповідей

від поверхні лінзи до її фокуса

між оптичним центром та головним фокусом лінзи

між двома головними фокусами лінзи

від предмета до фокуса лінзи

Запитання 18

Головний фокус лінзи - це ...


варіанти відповідей

точка, у якій після заломлення збираються промені (або їх продовження), які падають на лінзу паралельно головній оптичній осі

точка, у якій після заломлення розсіюються промені (або їх продовження), які падають на лінзу паралельно її головній оптичній осі

точка, яка розташована на головній оптичній осі і через яку промені світла проходять не змінюючи свого напрямку

Запитання 19

Формула тонкої лінзи має вигляд:

варіанти відповідей

1/F=1/f+1/d

1/D=1/f+1/d

F=f+d

Г=H/h

Запитання 20

Яку оптичну силу має розсіювальна лінза, фокуси якої містяться на відстані 25 см від лінзи?

варіанти відповідей

4 дптр

0,04 дптр

- 4 дптр

- 2,5 дптр

Запитання 21

На малюнках зображено світловий промінь, який падає на лінзу. Який із малюнків правильно ілюструє подальший хід цих променів?

варіанти відповідей
Запитання 22

Яка лінза дає таке зображення?

варіанти відповідей

Збиральна

Розсіювальна

Жодна

Запитання 23

Відстань від предмета до збиральної лінзи 5 см, відстань від лінзи до зображення 20 см. Яка фокусна відстань збиральної лінзи?

варіанти відповідей

5 см

10 см

4 см

8 см

Запитання 24

Збільшенням лінзи називають величину, що визначається відношенням ...

варіанти відповідей

розмірів зображення до розмірів предмета

розмірів предмета до розмірів зображення

розмів премета до розмірів лінзи

розмірів лінзи до розмірів предмета

Запитання 25

Зображення, яке утворюється на сітківці ока ( виберіть усі правильні твердження)

варіанти відповідей

пряме

обернене

збільшене

зменшене

дійсне

уявне

Запитання 26

Здатність кришталика ока змінювати свою кривизну в разі зміни відстані до предмета має назву ...

варіанти відповідей

акомодація

адаптація

аберація

астигматизм

Запитання 27

Яке зображення утвориться від предмету?

варіанти відповідей

Дійсне, пряме, збільшене

Дійсне, обернене, збільшене

Уявне, пряме, зменшене

Дійсне, обернене, зменшене

Запитання 28

Один з сновних законів геометричної оптики.

варіанти відповідей

Світло поширюється прямолінійно завжди.

Світло поширюється прямолінійно в однорідному прозорому середовищі.

Світло поширюється прямолінійно тільки у вакумі.

Світло поширюється прямолінійно тільки у вакумі, повітрі і воді.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест