Геометричне місце точок

Додано: 21 квітня
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 42 рази
10 запитань
Запитання 1

Геометричне місце точок, рівновіддалених від даної точки на дану відстань, – …

варіанти відповідей

Дві прямі паралельні даній

Коло

Серединний перпендикуляр

Бісектриса

Запитання 2

Як називають фігуру, яка складається з усіх точок площини, які мають певну властивість?

варіанти відповідей

Коло

Геометричне місце точок

Круг

Бісектриса

Запитання 3

Геометричне місце точок, які рівновіддалені від кінців відрізка, – …

варіанти відповідей

Бісектриса

Серединний перпендикуляр

Коло

Дві прямі, паралельні даній

Запитання 4

Геометричне місце точок, які рівновіддалені від даної прямої на задану відстань, – …

варіанти відповідей

Дві прямі паралельні даній

Коло

Серединний перпендикуляр

Бісектриса

Запитання 5

Геометричне місце точок, рівновіддалених від сторін кута, що належать його внутрішній області - ...

варіанти відповідей

Дві прямі паралельні даній

Коло

Серединний перпендикуляр

Бісектриса

Запитання 6

Знайдіть геометричне місце точок, віддалених від даної точки на відстань 7 см.

варіанти відповідей

Круг з радіусом 7 см

Круг з діаметром 7 см

Коло з радіусом 7 см

Коло з діаметром 7 см

Запитання 7

Круг радіуса 9 см можна вважати геометричним місцем точок, віддалених від центра цього круга на відстань:

варіанти відповідей

9 см

не більшу за 9 см

не меншу за 9 см

не більшу за 7 см

Запитання 8

Фігура F - геометричне місце точок, що задовольняють умову Р. Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

На площині існують точки, що задовольняють умову Р, але не належать фігурі F

Серед точок фігури F є точка, що задовольняє умову Р

Будь-яка точка, що задовольняє умову Р, належить фігурі F

Будь-яка точка, що задовольняє умову Р, не належить фігурі F

Запитання 9

Дано три точки, які не лежать на одній прямій. Скільки точок містить геометричне місце точок, рівновіддалених від даних?

варіанти відповідей

Безліч

Одну

Дві

Жодної

Запитання 10

Дано дві точки, які лежать на одній прямій. Скільки точок містить геометричне місце точок, рівновідділених від даних?

варіанти відповідей

Безліч

Одну

Дві

Жодної

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест