Глобалізаційні виклики ХХІ століття

Додано: 23 травня
Предмет: Географія, 10 клас
Тест виконано: 50 разів
9 запитань
Запитання 1

Які з наведенних проблем належать до групи екологічно-ресурсного виклику?

варіанти відповідей

Аварія на Чорнобильській АЕС

Тероризм

Руйнування озонового шару

Глобальне потепління

Запитання 2

Соціально-економічний виклик є комплексом яких саме соціально-економічних проблем світу?

варіанти відповідей

Поширення процесу старіння населення

Збіднення ресурсів алюмінієвої руди

Глобальна злочинність

Неконтрольовані міграційні потоки

Запитання 3

Що не належить до головних глобальних проблем людства?

варіанти відповідей

Ризик термоядерної війни

"Демографічний вибух" у країнах, що розвиваються

Проблеми культурної спадщини й моральних цінностей

Сморід в центрі міста через прорив каналізації

Запитання 4

Від латинської мови "globus" ("глобус") - це...

варіанти відповідей

Глобальний

Земна куля

Земля

Не має жодного правильного варіанту

Запитання 5

Небезпеку існуванню людства на Землі становить

варіанти відповідей

Зменшення кількості запасів мідної руди

Вибух на Чорнобильській АЕС

Збільшення кількості країн світу, що мають ядерну зброю

Людству нічого не загрожує!

Запитання 6

Які з проблем характерні нашій державі?

варіанти відповідей

Смертність перевищує народжуваність

Народжуваність перевищує смертність

Старіння нації

Масова трудова міграція до інших країн

Запитання 7

В основі глобально - регулятивних викликів лежить:

варіанти відповідей

Ядерне озброєння

Культурно- освітня криза людства

Продовольча криза

Демографічний вибух

Запитання 8

Криза глобального політичного устрою характерна для:

варіанти відповідей

України, США, Росії

Росії, Північній Кореї, Ірану

Франції, Північній Кореї, Південній Кореї

Північній Кореї, Південній Кореї, Китаю

Запитання 9

Концепція глобальних інститутів згоди грунтується на:

варіанти відповідей

вченні про ноосферу

на стратегії гуманізму

на вченні про сталий ( стійкий) розвиток

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест