28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Глобальні проблеми людства.

Додано: 18 травня
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 224 рази
12 запитань
Запитання 1

Як називається наука про глобальні проблеми людства?

варіанти відповідей

геоекологія

геополітика

геоглобалістика

футурологія

Запитання 2

Які з названих країн називають державами "ядерного клубу" й за міжнародними угодами мають право утримувати на своїй території ядерну зброю?

варіанти відповідей

Франція, Велика Британія, Росія

Україна, Аргентина, Білорусь

Іран, Японія, Китай

Німеччина, Канада, Туреччина

Запитання 3

Які з названих країн проголосили про свій без'ядерний статус або відмовилися від реалізації своїх ядерних програм?

варіанти відповідей

 Франція, Велика Британія, Росія

Україна, Аргентина, Білорусь

Іран, Японія, Китай

 Німеччина, Канада, Туреччина

Запитання 4

У 1994 році країни НАТО схвалили програму "Партнерство заради миру".Скільки держав до неї приєдналося?

варіанти відповідей

12

24

28

15

Запитання 5

Який пріоритетний спосіб подолання проблеми відсталості країн,що розвиваються?

варіанти відповідей

матеріальна допомога високорозвинутих країн

ліквідація залежності від іноземного капіталу

глибоке реформування власної економічної системи

подолання демографічної проблеми

Запитання 6

Назвіть країни світу, в яких гостро стоїть проблема голоду.

варіанти відповідей

Південна Африка, Італія

Центральноафриканська Республіка, Сомалі

Швеція, Фінляндія

Канада, Гаїті

Запитання 7

Яким країнам світу для подолання демографічної проблеми необхідно спрямовувати демографічну політику на стимулювання народжуваності?

варіанти відповідей

Австрія, Франція, Україна

Афганістан, Філіппіни, Іран

Нігерія, Чад, Сомалі

Чилі, Мексика, Венесуела

Запитання 8

Назвіть глобальну проблему людства, яку можна розв'язати такими шляхами: вдосконалення очисних споруд, перехід до безвідходних і маловідходних виробництв, відновлення лісів

варіанти відповідей

війни і миру

сировинна

енергетична

екологічна

Запитання 9

За якими ознаками виділяються глобальні проблеми?

варіанти відповідей

стосуються країн, що розвиваються

стосуються Світового Океану

охоплюють весь світ

загрожують існуванню цивілізації

уповільнюють темпи розвитку науки і техніки

для подолання потребують зусиль усіх країн

гальмують процеси урбанізації

Запитання 10

Які основні цілі сталого розвитку?

варіанти відповідей

економічне зростання

боротьба зі злочинністю

стабілізація чисельності населення планети

захист довкілля

боротьба з небезпечними хворобами

соціальна справедливість

гальмування процесу урбанізації

Запитання 11

Які дії відносяться до інтенсивного шляху подолання продовольчої проблеми

варіанти відповідей

розширення ріллі

підвищення родючості ґрунтів

аграрні реформи

запровадження досягнень селекції

матеріальна допомога розвинутих країн

Запитання 12

Назвіть шляхи подолання проблеми освоєння Світового Океану.

варіанти відповідей

раціональне океанічне природокористування

випробування ядерної зброї в Океані

комплексний підхід до багатств Океану всіма державами

збільшення морських вантажопотоків

охорона морських звірів

перехід від рибальства до марікультури

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест