5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Глобальні проблеми людства

Додано: 20 травня
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 546 разів
24 запитання
Запитання 1

Наука, що вивчає та розглядає глобальні проблеми людства називається

варіанти відповідей

геоекологія

геополітика

геоглобалістика

геоекономіка

Запитання 2

За якими ознаками виділяють глобальні проблеми

варіанти відповідей

стосуються країн, що розвиваються, які становлять більшу частину світу

гальмують процеси урбанізації

охоплюють весь світ і потребують для подолання зусиль усіх країн

уповільнюють темпи розвитку науки й техніки

Запитання 3

Україна бере активну участь у подоланні проблеми збереження миру на Землі шляхом

варіанти відповідей

участі у збройних конфліктах

участі у миротворчих місіях ООН

надання гуманітарної допомоги країнам, що розвиваються

співробітництва в галузі космічної індустрії

Запитання 4

До глобальних проблем людства відносять

варіанти відповідей

політичні

проблема освіти

знищення біорозмаїття

демографічний вибух

Запитання 5

Причинами виникнення глобальних проблем є

варіанти відповідей

зростання темпів промислового виробництва

збільшення кількості жителів на Землі

поглиблення національних та релігійних протиріч

надмірне використання природних ресурсів

Запитання 6

Які із зазначених країн за міжнародними угодами мають право утримувати на своїй території ядерну зброю і є державами "ядерного клубу"

варіанти відповідей

Бразилія, Південна Африка, Австралія, Аргентина

Франція, Велика Британія, Росія, США, Китай

Республіка Корея, Іран, Японія

Канада, Німеччина, Греція

Запитання 7

Які країни, що володіли свого часу ядерною зброєю, відмовилися від неї

варіанти відповідей

Україна, Казахстан, Білорусь, Бразилія

Німеччина, Італія, Туреччина, Бельгія

Китай, Франція, Велика Британія, США

Індія, Пакистан, Японія, Ізраіль

Запитання 8

Демографічні глобальні проблеми існують

варіанти відповідей

у слаборозвинених країнах

у високорозвинутих країнах

лише в країнах Африки

у всіх країнах світу

Запитання 9

Демографічна криза у більшості країн Європи проявляється через 

варіанти відповідей

депопуляцію

демографічний вибух

міський вибух

міграції

Запитання 10

У найбідніших країнах демографічна проблема породжує слідуючу проблему 

варіанти відповідей

безробіття 

 

голоду

житла

екологічну

Запитання 11

Сучасні війни або війни ХХІ століття називають

варіанти відповідей

справедливими

реакційними

громадянськими

гібридними

Запитання 12

Способи ведення гібридних воєн

варіанти відповідей

застосування техніки, військовослужбовців, зброї

застосування пропаганди

тероризм

економічний тиск

всі відповіді правильні

Запитання 13

Скільки війн відбулося на Землі за 5,5 тис. років

варіанти відповідей

близько 15 тис.

100

2 тис.

10 тис

Запитання 14

У ХХІ ст. проблема війни і миру набула нових форм

варіанти відповідей

гібридна війна

інформаційна війна

психологічна війна

кібервійна

усі відповіді правильні

Запитання 15

Тероризм проявляється у формі

варіанти відповідей

захоплення заручників

організація убивств, тортур

залякування населення

усі відповіді правильні

Запитання 16

Аль-Каїда, ІДІЛ, Аль-Нусра - це ...

варіанти відповідей

організації, що боряться за мир

терористичні організації

організації, що займаються питаннями демографії

організації, що займаються питаннями екології

Запитання 17

Країни-лідери за обсягами військових витрат:  ( 5 країн)

варіанти відповідей

Індія

Китай

Росія

Німеччин 

Венесуела

Бразилія

Саудівська Аравія

США

Запитання 18

Продовольча проблема проявляється у тому, що майже ... людей планети щодня голодують, ще ... людей потерпають від дефіциту мікроелементів

варіанти відповідей

майже 800 млн., 2 млрд.

.

.

800 млн., 100 тис

250 млн.,  2 млрд.

1,5 млрд., 600 млн.

Запитання 19

Обмеженість запасів паливних і мінерально-сировинних ресурсів планети сприяли виникненню ... 

варіанти відповідей

демографічної і сировинної проблеми

 

 

енергетичної і продовольчої проблеми

енергетичної і сировинної проблеми

проблеми війни і миру

Запитання 20

Енергетична і сировинна проблеми спричинені:

варіанти відповідей

низькою якістю паливних ресурсів

використанням нетрадиційних джерел енергії

швидким ростом їх споживання

збільшенням кількості населення

Запитання 21

Створення безвідходних виробництв, використання енергозберігаючих технологій, розвиток альтернативної енергетики - це шляхи подолання ... проблеми

варіанти відповідей

демографічної 

політичної

продовольчої

енергетичної

Запитання 22

Які частини Світового океану найбільш забруднені

варіанти відповідей

територіальні води

відкрита акваторія

шельфові зони

придонні шари

Запитання 23

Назвіть шляхи подолання проблеми освоєння Світового Океану. (4 відповіді)

варіанти відповідей

раціональне океанічне природокористування

комплексний підхід до багатств Океану всіма державами

збільшення морських вантажопотоків

перехід від рибальства до марікультури

охорона морських звірів 

випробування ядерної зброї в Океані

Запитання 24

Концепція сталого розвитку - це 

варіанти відповідей

інтенсивний розвиток економіки в країнах, що розвиваються

розвиток технічного прогресу в революційному напрямку 

розвиток країн і регіонів, що передбачає таке використання ресурсів, за якого ними могли б скористатись і майбутні покоління

негативні наслідки використання досягнень науково-технічного прогресу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест