глобальні проблеми людства

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 155 разів
15 запитань
Запитання 1

На якому континенті найнижча тривалість життя..

варіанти відповідей

Азія

Африка

Австралія

Південна Америка

Запитання 2

Обмеженість запасів паливних і мінерально-сировинних ресурсів планети сприяли виникненню ...

варіанти відповідей

демографічної і сировинної проблеми

енергетичної і продовольчої проблеми

енергетичної і сировинної проблеми

проблеми війни і миру

Запитання 3

Енергетична проблема спричинена:

ростом енергоспоживання

низькою якістю паливних ресурсів

використанням нетрадиційних джерел енергії


варіанти відповідей

ростом енергоспоживання

низькою якістю паливних ресурсів

використанням нетрадиційних джерел енергії

Запитання 4

У найбідніших країнах демографічна проблема породжує проблему


варіанти відповідей

безробіття

голоду

житла

екологічну

війни

Запитання 5

Яка з міжнародних організацій координує роботу з подолання глобальних проблем людства?варіанти відповідей

АСЕАН

СНД

ЄС

ООН

Запитання 6

За якими ознаками виділяють глобальні проблеми

варіанти відповідей

стосуються країн, що розвиваються, які становлять більшу частину світу

гальмують процеси урбанізації

охоплюють весь світ і потребують для подолання зусиль усіх країн

уповільнюють темпи розвитку науки й техніки

Запитання 7

Які із зазначених країн за міжнародними угодами мають право утримувати на своїй території ядерну зброю і є державами "ядерного клубу"

варіанти відповідей

Бразилія, Південна Африка, Австралія, Аргентина

Франція, Велика Британія, Росія, США, Китай

Республіка Корея, Іран, Японія

Канада, Німеччина, Греція

Запитання 8

Демографічні глобальні проблеми існують

варіанти відповідей

у слаборозвинених країнах

у високорозвинутих країнах

лише в країнах Африки

у всіх країнах світу

Запитання 9

Демографічна криза у більшості країн Європи проявляється через 

варіанти відповідей

депопуляцію

демографічний вибух

міський вибух

міграції

Запитання 10

Створенню парникового ефекту сприяє збільшення в атмосфері Землі:варіанти відповідей

вуглекіслого газу

 

сірчаного газу

фреонів

озону

Запитання 11

Створення безвідходних виробництв, використання енергозберігаючих технологій, розвиток альтернативної енергетики - це шляхи подолання ... проблеми

варіанти відповідей

демографічної 

політичної

продовольчої

енергетичної

Запитання 12

Які частини Світового океану є найбільш забрудненими?

варіанти відповідей

Територіальні води

Відкрита акваторія

Шельфові зони

Запитання 13

Концепція сталого розвитку - це

варіанти відповідей

інтенсивний розвиток економіки в країнах, що розвиваються

розвиток технічного прогресу в революційному напрямку

розвиток країн і регіонів, що передбачає таке використання ресурсів, за якого ними могли б скористатись і майбутні покоління

негативні наслідки використання досягнень науково-технічного прогресу

Запитання 14

Назвіть шляхи подолання проблеми освоєння Світового Океану.

варіанти відповідей

раціональне океанічне природокористування

випробування ядерної зброї в Океані

комплексний підхід до багатств Океану всіма державами

збільшення морських вантажопотоків

охорона морських звірів

перехід від рибальства до марікультури

Запитання 15

Енергетична проблема спричинена:

ростом енергоспоживання

низькою якістю паливних ресурсів

використанням нетрадиційних джерел енергії


варіанти відповідей

ростом енергоспоживання

низькою якістю паливних ресурсів

використанням нетрадиційних джерел енергії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест