Господарські товариства (аукціон, товариства з додатковою, обмеженою, повною відповідальністю, комерційні товариства)

Додано: 2 жовтня 2022
Предмет: Технології, 10 клас
Тест виконано: 9 разів
12 запитань
Запитання 1

До господарських товариств належать: 

варіанти відповідей

акціонерні товариства

товариства з обмеженою відповідальністю

товариства з додатковою відповідальністю

комерційні товариства

всі відповіді вірні

Запитання 2

Товариства є юридичними особами.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 3

Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 4

Найменування товариства повинно містити

варіанти відповідей

зазначення виду товариства

прізвища (найменування) учасників товариства

виду товариства, для повних та командитних товариств - прізвища (найменування) учасників товариства, а також інші необхідні відомості.

Запитання 5

Засновниками та учасниками товариства можуть бути підприємства

варіанти відповідей

установи

 організації

громадяни

установи, організації, а також громадяни крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

Запитання 6

Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють тільки на підставі установчого договору

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 7

Установчі документи повинні також містити відомості, передбачені статтями 

варіанти відповідей

 37, 51

65, 67

65,37,51

37, 51, 65, 67 , 76

Запитання 8

Строк діяльності товариства

варіанти відповідей

рік

місяць

від 6 місяців до 3 років

якщо в установчих документах товариства не вказано строк його діяльності, товариство визнається створеним на невизначений строк

Запитання 9

Учасники товариства мають право:

варіанти відповідей

брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Законом;

брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів; ( Пункт "б" частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 769/97-ВР від 23.12.97 )

 вийти в установленому порядку з товариства;

одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.

Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і установчими документами товариства.

всі відповіді вірні

Запитання 10

Учасники товариства зобов'язані:

варіанти відповідей

додержувати установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства;

виконувати свої зобов'язання перед товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;

нести інші обов'язки, якщо це передбачено цим Законом, іншим законодавством України та установчими документами.

одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів

Запитання 11

Товариство є власником

варіанти відповідей

будь якого майна

майна, переданого йому засновниками і учасниками у власність

продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності

одержаних доходів

іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом

Запитання 12

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду.

варіанти відповідей

так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест