Графічний дизайн. Як засіб комунікації.

Додано: 31 січня
Предмет: Інформатика, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору – це… 

варіанти відповідей

Дизайн

Графіка

Поліграфія

Живопис.

Запитання 2

Вкажіть приклад станкової графіки.

варіанти відповідей
Запитання 3

Вкажи різновиди графіки

варіанти відповідей

станкова

плакатна, промислова

прикладна

дизайнерська

архітектурна, комп'ютерна

живописна

Запитання 4

Вкажіть приклад плакатної графіки.

варіанти відповідей
Запитання 5

До якого виду графіки відносяться твори графічного мистецтва, що мають самостійне значення?

варіанти відповідей

Станкова

Прикладна

Комп'ютерна

Плакатна

Запитання 6

Розділ інформатики, у якому вивчаються методи створення й опрацювання зображень за допомогою комп’ютера – це…

варіанти відповідей

Веб-дизайн.

Графічний редактор.

Комп'ютерна графіка.

Комп'ютерне моделювання.

Запитання 7

Для роботи з графікою в ПК повинні бути такі апаратні засоби:

варіанти відповідей

Монітор

Відеокарта

Навушники та мікрофон

Багатокнопкова миша

Принтер

Роутер з Wi-Fi

Запитання 8

Розрізняють два основні методи створення та кодування графічних зображень:

варіанти відповідей

Тривимірний

Растровий

Лінійний

Багатошаровий

Векторний

Запитання 9

Зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту – це…

варіанти відповідей

Плакат

Ескіз

Картина

Креслення

Ілюстрація

Запитання 10

Популяризація товарів, видовищ, послуг і т.ін. з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників тощо – це…

варіанти відповідей

Агітація

Реклама

Упаковка

Кліп

Ілюстрація

Запитання 11

Реклама буває:


варіанти відповідей

масова

традиційна

надокучлива

нетоварна

нетрадиційна

Запитання 12

Реклама – це…


варіанти відповідей

Вміння відтворювати, зберігати та передавати графічними засобами різну інформацію про предмети, процеси та явища.


Популяризація товарів, послуг з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників.


Творча діяльність із проектування естетичних властивостей предметів і середовища, в якому живе людина.


Графічне візуальне подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест