Графіки залежностей між величинами

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Математика, 6 клас
15 запитань
Запитання 1

Якою буквою позначається вісь абсцис?

варіанти відповідей

х

а

в

у

Запитання 2

У якій чверті розташована точка А(2;-1)?

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

І⋁

Запитання 3

В якій чверті знаходяться точки А та В?

варіанти відповідей

ІІ

ІV

І

ІІІ

Запитання 4

Які координати має точка А?

варіанти відповідей

(3;4)

(4;3)

(-3;4)

(4;-3)

Запитання 5

Які координати має точка Е?

варіанти відповідей

(-3;4)

(4;-3)

(3;-4)

(-3;-4)

Запитання 6

Які координати має точка С?

варіанти відповідей

(3;4)

(-3;4)

(-3;-4)

(-4;-3)

Запитання 7

Які координати має точка Н?

варіанти відповідей

(3;-4)

(-4;3)

(-3;4)

(-3;-4)

Запитання 8

Укажіть координатну чверть, у якій розташована точка А(10;1)

варіанти відповідей

І чверть

ІІ чверть

ІІІ чверть

IV чверть

Запитання 9

Укажіть координатну чверть, у якій розташована точка В(15;-5)

варіанти відповідей

І чверть

ІІ чверть

ІІІ чверть

ІV чверть

Запитання 10

На графіку подано залежність температури від часу. Яка температура була в 6 годині?

варіанти відповідей

3

5

4

6

Запитання 11

Користуючись графіком знайдіть, о котрій годині температура повітря була 2°С?

варіанти відповідей

1 година

2 години

3 години

4 години

Запитання 12

На малюнку подано графік руху туриста. На осі абсцис відкладено час t (у год), на осі ординат - відстань туриста від табору S (у км). Визначте, на якій відстані від табору знаходився турист через 2 години від початку руху?

варіанти відповідей

6

18

12

24

Запитання 13

На малюнку зображено графік руху туриста. На осі абсцис відкладено час t (у год), а на осі ординат - відстань туриста від табору S (у км). Скільки часу витратив турист на зупинку?

варіанти відповідей

2 години

3 години

4 години

1 година

Запитання 14

На малюнку зображено графік руху туриста. На осі абсцис відкладено час t (у год), а на осі ординат - відстань туриста від табору S (у км). Знайти всю відстань, яку пройшов турист.

варіанти відповідей

16 км

32 км

24 км

6 км

Запитання 15

На малюнку зображено графік залежності температури повітря (T, 0C) від часу (t, год) протягом добу. Протягом якого часу температура повітря підвищувалась?

варіанти відповідей

 з 6 год до 14 год


з 9 год до 21 год

з 3 год до 9 год


з 9 год до 14 год

 з 0 год до 1 год

з 14 год до 21 год

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест