25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Grammar

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Англійська мова, 5 клас
16 запитань
Запитання 1

1.My dad... English and French very well.

варіанти відповідей

 speak

speaking

 speaks

are speaking

Запитання 2

How often ____ you go to the cinema?

варіанти відповідей

do

does

are

is

Запитання 3

Laura's friend .... tennis every Wednesday.

варіанти відповідей

doesn't plays

don't play

doesn't play

don't plays

Запитання 4

 Where _________ your grandparents live?


варіанти відповідей

do

does

are

is

Запитання 5

What _________ you do on Saturday?


варіанти відповідей

are

do

does

is

Запитання 6

We ___ like classical music very much.

варіанти відповідей

 doesn't


don't

isn't

aren't

Запитання 7

Every Sunday our granny _____________ an apple pie but today she ______________ a delicious cake.

варіанти відповідей

 is cooking; cooks

cooks; is cooking

 is cooks; cooking

 cook; is cooking

Запитання 8

Mr. Wilson _________ to work every Wednesday but today the Wilsons ____________ out.

варіанти відповідей

go; are moving

goes; are moving

is going; are moving

 is going; move

Запитання 9

Nelly and Jack ______ their grandmother in the garden at the moment.

варіанти відповідей

 helps

 are helping

 help

is helping

Запитання 10

Look at the picture. An elegant lady … a horse

варіанти відповідей

rides

is riding

ride

are riding

Запитання 11

Bob, stop! You … too fast.

варіанти відповідей

are eating

is eating

eat

eats

Запитання 12

Give me some salt, please. I … seafood salad

варіанти відповідей

makes

make

am making

is making

Запитання 13

Виберіть правильну форму прикментика, який потрібно вставити в речення

I am..........chess player in our class.

варіанти відповідей

the good

the goodest

the best

better

Запитання 14

This is..... joke I’ve ever heard!

варіанти відповідей

the funnier

funnyest

 the funniest

funny

Запитання 15

Виберіть правильну форму найвищого ступеня порівняння прикметника "beautiful"

варіанти відповідей

 beautiluly

the most beautiful

more beautiful

beautifulier

Запитання 16

I think London is___________________than New York.

варіанти відповідей

expensive

expensiver

more expensive

the more expensive

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест