Тематичний тест для 10-х класів

Додано: 10 квітня 2020
Предмет: Англійська мова, 10 клас
Тест виконано: 30 разів
25 запитань
Запитання 1

He ... my friend for ten years.

варіанти відповідей

has been

is being

is

Запитання 2

This is the house .... he was born.

варіанти відповідей

where

who

which

Запитання 3

Jeff ... his uncle in London next Christmas.

варіанти відповідей

visited

is going to visit

visits

Запитання 4

As soon as we left, it ..... snow.

варіанти відповідей

was starting

had started

started

Запитання 5

Do you ..... to go to work on Sunday?

варіанти відповідей

should

must

have

Запитання 6

I've ...... met the new manager.

варіанти відповідей

just

since

yet

Запитання 7

He ..... to go on holiday but he had no money.

варіанти відповідей

has wanted

wanted

was wanting

Запитання 8

If only she ..... earlier. We could have gone out.

варіанти відповідей

came

had come

comes

Запитання 9

Were they ...... the match at 9.00 pm last night?

варіанти відповідей

watch

watched

watching

Запитання 10

If she ..... hard, she would have passed the test.

варіанти відповідей

studied

had studied

would study

Запитання 11

That's the boy ..... won the race.

варіанти відповідей

where

who

which

Запитання 12

The letter arrived ... we were away on holiday.

варіанти відповідей

as soon as

while

until

Запитання 13

That's the house ..... he stayed while in London.

варіанти відповідей

which

who

where

Запитання 14

You ..... wear a hat in the sun.

варіанти відповідей

can

could

should

Запитання 15

Lara is patient! She .... gets angry at anyone.

варіанти відповідей

never

often

always

Запитання 16

They ... to ballet lessons on Wednesdays.

варіанти відповідей

are going

go

goes

Запитання 17

.... you bring me a glass of water, please?

варіанти відповідей

Can

Should

Must

Запитання 18

She .... me she would be late.

варіанти відповідей

said

told

asked

Запитання 19

I feel cold. I ... on the heater.

варіанти відповідей

turned

will turn

am turning

Запитання 20

He ... in Paris before he moved to York.

варіанти відповідей

lived

has lived

had been living

Запитання 21

He'll come ..... it rains.

варіанти відповідей

until

when

unless

Запитання 22

She has been here ..... May.

варіанти відповідей

for

until

since

Запитання 23

Joan ..... come home late tonight.

варіанти відповідей

may

should

have to

Запитання 24

He .... the shopping when the lights went out.

варіанти відповідей

did

was going

is doing

Запитання 25

He asked ..... time it was.

варіанти відповідей

whether

what

if

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест