12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Grammar Revision

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 6 клас
Тест виконано: 13 разів
20 запитань
Запитання 1

_____ you go to the party last night?

варіанти відповідей

Do

Does

Did

Запитання 2

Tom is having a shower _________.

варіанти відповідей

at the moment

sometimes

yesterday

Запитання 3

There is an armchair _______ to the sofa.

варіанти відповідей

under

behind

next

Запитання 4

Ben was watching TV while Sally _______ the laundry.

варіанти відповідей

do

did

was doing

Запитання 5

Is it __________ in Vienna today?

варіанти відповідей

snowing

snows

snowed

Запитання 6

Nathan didn't _____ stay up late.

варіанти відповідей

use to

uses to

used to

Запитання 7

It rained ______ the night.

варіанти відповідей

on

during

at

Запитання 8

There is _____ bread on the table.

варіанти відповідей

any

some

an

Запитання 9

Sam ______ jogging every Saturday.

варіанти відповідей

is going

goes

go

Запитання 10

What ______ you doing yesterday at 6 o'clock?

варіанти відповідей

was

are

were

Запитання 11

Janet _______ Chinese food.

варіанти відповідей

likes

is liking

like

Запитання 12

She usually______ her homework in the evenings.

варіанти відповідей

do

does

doing

Запитання 13

Ann was doing the washing up while I ______ the floor.

варіанти відповідей

mopped

mop

was mopping

Запитання 14

Scientists believe that people _______ electric cars in the future.

варіанти відповідей

will use

are using

use

Запитання 15

What ______ you doing last night at 8 o'clock?

варіанти відповідей

are

was

were

Запитання 16

I ______ down the street when I saw my friend.

варіанти відповідей

walked

is walking

was walking

Запитання 17

You have got a bad cold.I ______ you some soup.

варіанти відповідей

make

makes

will make

Запитання 18

I think Harriet______ come to the meeting.

варіанти відповідей

isn't

doesn't

won't

Запитання 19

William _______ to be a firefighter.

варіанти відповідей

used

would

use

Запитання 20

Jane was sleeping when I ______ her.

варіанти відповідей

called

was calling

is calling

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест