18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Grammar test

Додано: 15 вересня 2019
Предмет: Англійська мова, 8 клас
20 запитань
Запитання 1

1. I_____a new bike yesterday.

варіанти відповідей

bought

have bought

buy

Запитання 2

2. If you don’t  hurry up now, you _____late for school.

варіанти відповідей

have been

are

will be

Запитання 3

3. Can you tell me _____ the station is?

варіанти відповідей

where

wear

were

Запитання 4

4. Do you know the man _____is talking to your brother?

варіанти відповідей

who

what

which

Запитання 5

5. I haven’t been on holiday_____1996.

варіанти відповідей

for

in

since

Запитання 6

6.  I don’t have _____ money.

варіанти відповідей

no

much

many

Запитання 7

7. I would spend my holidays in the USA if  I _____enough money.

варіанти відповідей

have

had

would have

Запитання 8

8. They _____water sports.

варіанти відповідей

like not

are not like

do not like

Запитання 9

9. The weather today is even _____than yesterday.

варіанти відповідей

bad

badder

worse

Запитання 10

10. How _____  people can you see outside?

варіанти відповідей

much

many

more

Запитання 11

11. They were swimming in the _____.

варіанти відповідей

see

sea

sae

Запитання 12

12. Let’s meet again next _____.

варіанти відповідей

weak

week

waek

Запитання 13

13. We ate breakfast and _____we left the house.

варіанти відповідей

then

than

that

Запитання 14

14. I haven’t been to London _____three years.

варіанти відповідей

since

-

for

Запитання 15

15. I _____ a test at the moment.

варіанти відповідей

write

is writing

am writing

Запитання 16

16. Charles met ______ friends at the club last night.

варіанти відповідей

he

his

him

Запитання 17

17. Would you like _____apple?

варіанти відповідей

an

some

a

Запитання 18

18. My sister has four _____.

варіанти відповідей

childs

childrens

children

Запитання 19

19. Give _____ the book.

варіанти відповідей

mine

his

them

Запитання 20

20. He opened the box _____.

варіанти відповідей

careful

carefully

carefuly

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест