Грунт

Додано: 14 лютого 2022
Предмет: Географія, 6 клас
Копія з тесту: Грунт
Тест виконано: 163 рази
16 запитань
Запитання 1

 Яка речовина грунту забезпечує його родючість?

варіанти відповідей

вода

глина

гумус


повітря

Запитання 2

 Основою формування грунту є:

варіанти відповідей

рослинні організми 

тваринні організми

гірська порода

зміна температури та вологості

Запитання 3

 Верхній родючий шар земної поверхні - це....

варіанти відповідей

Гірські породи

Мінерали 

Грунт

Материнська порода

Запитання 4

 Чим відрізняється грунт від гірської породи.

варіанти відповідей

Кольором

Родючістю 

Будовою

Складом

Запитання 5

 Що таке родючість грунту?

варіанти відповідей

можливість давати плоди


здатність забезпечувати рослини поживними речовинами

не знаю 

частина грунту

Запитання 6

 Фундатор (засновник) науки про грунти був

варіанти відповідей

Докучаєв 

Грушевський

Зеленський

Порошенко

Запитання 7

 Яка господарська діяльність людини завдає найбільшої шкоди грунтам.

варіанти відповідей

Сільське господарство


Промисловість


Транспорт 

Вирубування лісів

Запитання 8

Різноманітне поширення грунтів на планеті Земля тісно пов'язане з....

варіанти відповідей

Тваринами

Рослинами

Кліматом

Людиною

Запитання 9

Оберіть із запропонованих заходів ті, які сприяють охороні ґрунтів.


варіанти відповідей

насадження біля полів лісозахисних смуг

  внесення добрив у необмеженій кількості

  внесення отрутохімікатів у міру

 не вносити мінеральні добрива

Запитання 10

Які чинники впливають на утворення грунту?

варіанти відповідей

гірські породи,клімат, поверхневі води,рослини і тварини

вода і земля

повітря

гірські породи

Запитання 11

.Як утворюється перегній?

варіанти відповідей

 із глини та піску;

опале листя, рештки відмерлих рослин і тварин повільно перегнивають;

 із води та чернозему

Запитання 12

Найродючіші грунти на земній кулі - це...

варіанти відповідей

Сірі лісові

Червоно - жовті

Каштанові

Чорноземи

Запитання 13

Вкажіть тип грунту, що займає крайній південь України та північну частину Кримського півострова, який за родючістю майже не поступається чорноземам:

варіанти відповідей

бурі лісові

сірі лісові

дерново-підзолисті

каштанові

Запитання 14

Вкажіть тип грунту, поживні речовини в якому не встигають поглинатися коренями рослин, тому що рясні дощі змивають поживні речовини вглиб грунту:

варіанти відповідей

каштанові

червоно-жовті фералітні

сіроземи

бурі лісові

Запитання 15

Які заходи треба вживати для зменшення руйнування грунтового покриву.

варіанти відповідей

Вносити органічні добрива

Збільшувати площі ріллі

Інтенсивно випасати худобу

Здійснювати лісонасадження

Інтенсивно зрошувати поля

Застосовувати сучасні методи поліпшення якості грунтів

Запитання 16

Визначте відповідність між типами грунтів і кліматичними поясами:

1 Чорноземи А Полярний

2 Червоно-жовті Б Субполярний

3 Сіроземи В Помірний

4 Тундрово-глеєві Г Тропічний

Д Екваторіальний

варіанти відповідей

1-А, 2-Б, 3-Г, 4- Д

1-В, 2- Г, 3-Д, 4-А

1-В, 2-Д, 3-Г, 4-Б

1-Г, 2-Д, 3-А, 4-Б

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест