Грунти

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 11 разів
12 запитань
Запитання 1

Які ґрунти не поширені в помірних широтах?

варіанти відповідей

чорноземи

бурі лісові

підзолисті

червоно-жовті

Запитання 2

Скільки років потрібно для виникнення шару ґрунту завтовшки 1-2 см, якщо є сприятливі кліматичні умови і густий рослинний покрив?

варіанти відповідей

500

5

1000

50

Запитання 3

Родючість ґрунту визначають…

варіанти відповідей

за кількістю порожнин у ньому 

за кількістю гумусу в ньому

за кількістю води у ньому

за кліматом місцевості, у якій він розташований

Запитання 4

Які ґрунти поширені в субарктичних широтах в умовах холодного клімату і постійного перезволоження?

варіанти відповідей

бурі лісові

тундрові глейові

сіроземи

чорноземи

Запитання 5

Які ґрунти поширені в помірних широтах в умовах помірно теплого і вологого клімату?

варіанти відповідей

чорноземи

 сіроземи

червоно-жовті

бурі лісові

Запитання 6

Які ґрунти поширені в екваторіальних широтах в умовах жаркого і вологого клімату?

варіанти відповідей

сіроземи

червоно-жовті

чорноземи

підзолисті

Запитання 7

Які ґрунти поширені в помірних широтах в умовах слабо посушливого клімату?

варіанти відповідей

червоно-жовті

підзолисті

чорноземи

сіроземи

Запитання 8

Оберіть три правильні пари відповідністі "ґрунти - рослинність", під якою вони сформувалися.

варіанти відповідей

підзолисті - хвойні, мішані ліси

чорноземи - вологі вічнозелені ліси

сіроземи - розріджена пустельна рослинність

червоно-жовті - степи

бурі лісові - тундра і лісотундра

сірі лісові - широколисті ліси

Запитання 9

Які ґрунти поширені в тропічних широтах в умовах жаркого і сухого клімату?

варіанти відповідей

підзолисті

червоно-жовті

чорноземи

сіроземи

Запитання 10

Що таке ґрунт?

варіанти відповідей

великі, відносно рівні ділянки земної поверхні з незначними коливаннями висот

сукупність різних угруповань тварин у певній місцевості

верхній родючий шар земної кори, що сформувався внаслідок взаємодії гірських порід, повітря, сонячного світла і тепла, води та організмів протягом тривалого часу

сукупність усіх рослинних угруповань на певній ділянці земної кулі

Запитання 11

Головна властивість ґрунтів, яка відрізняє їх від гірських порід?

варіанти відповідей

здатність передавати рослинам поживні речовини

структурність

проникнення повітря

неродючість

Запитання 12

Обери три чинники, які впливають на родючість ґрунтів.

варіанти відповідей

господарська діяльність людей

клімат

води суходолу

тваринний світ

будова літосфери

рослинний покрив

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест