30 березня о 15:00Вебінар: Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи

Грунти України

Додано: 25 січня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 537 разів
14 запитань
Запитання 1

Виберіть грунти, які в Україні займають найбільшу площу

варіанти відповідей

дерново-підзолисті

сірі лісові

чорноземи

каштанові

Запитання 2

У районі, виділеному на картосхемі, типові грунти - це

варіанти відповідей

чорноземи

буроземи

сіроземи

каштанові

Запитання 3

У районі, виділеному на картосхемі, типові грунти - це

варіанти відповідей

дерново-підзолисті

буроземи

сірі лісові

коричневі

Запитання 4

У районі виділеному на картосхемі, типові грунти - це

варіанти відповідей

дерново-підзолисті

сірі лісові

буроземи

каштанові

Запитання 5

До типових грунтів Поліської низовини належать:

варіанти відповідей

дерново-підзолисті

чорноземи типові

сірі лісові

лучні

Запитання 6

До типових грунтів Донецького кряжу належать:

варіанти відповідей

каштанові

чорноземи типові

чорноземи на нелесових породах

буроземи

Запитання 7

Укажіть гірські породи, на яких сформувалися основні масиви чорноземів України

варіанти відповідей

алювіальні відклади

водно-льдовикові відклади

лесоподібні суглинки

піски еолового походження

Запитання 8

Виберіть два типи грунтів, які на Придніпровській височині займають найбільшу площу

варіанти відповідей

чорноземі опідзолені та типові

сіроземи

дерново-підзолисті

каштанові

сірі лісові

чорноземи звичайні

чорноземи південні

Запитання 9

Засновник грунтознавства

варіанти відповідей

В. Докучаєв

В. Каразін

О. Воєйков

П. Тутковський

Запитання 10

Земельний фонд України становить:

варіанти відповідей

60,4 млн га

604 млн га

41,8 млн га

603,7 тис. км2

Запитання 11

Сільськогосподарські угіддя - це

варіанти відповідей

орні землі

ліси

сіножаті і пасовища

болота і водойми

сади, виноградники та інші багаторічні насадження

Запитання 12

Укажіть гірські породи, на яких сформувалися основні масиви дерново-підзолистих грунтів України

варіанти відповідей

алювіальні відклади

морські глини

лесоподібні суглинки

водно-льодовикові відклади

Запитання 13

Виберіть позначення на картосхемі району поширення сірих лісових грунтів

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 14

Виберіть позначення на картосхемі район поширення чорноземів південних

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест