Грунти України

Додано: 17 січня
Предмет: Географія, 8 клас
Копія з тесту: Грунти України
19 запитань
Запитання 1

Основною материнською породою для українських ґрунтів є: 

варіанти відповідей

лес

пісок

глина

граніт

Запитання 2

Розміщення ґрунтів на рівнинній частині України підпорядковується закону: *

варіанти відповідей

висотної поясності

цілісності

комплексності

широтної зональності

Запитання 3

Виберіть правильну послідовність впливу ґрунтотвірних чинників: 


варіанти відповідей

вивітрювання - мікроорганізми - рослини - живі організми - тварини - клімат - людина

вивітрювання - живі організми - людина - мікроорганізми - тварини - клімат - рослини

вивітрювання - людина - рослини - мікроорганізми - тварини - клімат - живі організми

вивітрювання - живі організми - рослини - мікроорганізми - тварини - клімат - людина

Запитання 4

Скільки років потрібно для виникнення шару ґрунту завтовшки 1-2 см, якщо є сприятливі кліматичні умови і густий рослинний покрив? *варіанти відповідей

5

100-500

50

1000

Запитання 5

Поступова зміна ґрунтових горизонтів має назву: *варіанти відповідей

ґрунтовий профіль

ґрунтовий каскад

ґрунтовий розріз

ґрунтова яма

Запитання 6

Чим відрізняється ґрунт від геологічної породи? *варіанти відповідей

забарвленням

родючістю

складом

структурою

Запитання 7

Верхні шари літосфери, змінені під впливом фізичного, хімічного та органічного вивітрювання, називаються: *

варіанти відповідей

корою вивітрювання

ґрунтом

материнською породою

земною корою

Запитання 8

У яких одиницях вимірюють потужність гумусового шару в ґрунті? 

варіанти відповідей

відсотках

сантиметрах

літрах

кілограмах

Запитання 9

Укажіть чинник, який безпосередньо не впливає на умови ґрунтоутворення: *

варіанти відповідей

рельєф

тектонічна будова

материнські гірські породи

клімат

Запитання 10

Шар пухких порід, на якому формуються ґрунти, має назву: *варіанти відповідей

геологічний покрив

гірські породи

земля

материнська порода

Запитання 11

Засновником науки ґрунтознавства вважають вченого: *варіанти відповідей

Вернадського

Чубинського

Докучаєва

Кубійовича

Запитання 12

Інформація про який компонент природного комплексу дає змогу з високою ймовірністю визначити тип ґрунту на цілинній ділянці? *варіанти відповідей

природна рослинність: злаки (ковила, типчак)

рельєф: плоскохвилястий, місцями погорбований

тваринний світ: по кілька видів гризунів і птахів

поверхневі води: мала річка з ознаками обміління

Запитання 13

Які ґрунти на території України є азональними? *

варіанти відповідей

чорноземні

каштанові

лучні

дерново-підзолисті

Запитання 14

Укажіть три типи ґрунтів, які набули найбільшого поширення у степовій зоні: *

варіанти відповідей

каштанові

чорноземи звичайні

чорноземи південні

чорноземи опідзолені

сірі лісові

дерново-підзолисті

Запитання 15

Під широколистою лісовою і різнотравно-злаковою рослинністю на суглинистих породах сформувалися ґрунти: *

варіанти відповідей

каштанові

чорноземні

дерново-підзолисті

сірі лісові

Запитання 16

Які з названих ґрунтів є азональними? *варіанти відповідей

сірі лісові

чорноземи південні

каштанові

чорноземи звичайні

солонці

болотно-торфові

солончаки

Запитання 17

У яких ґрунтах в будові профілю чітко виражений горизонт вимивання? *варіанти відповідей

коричневі

дерново-підзолисті

сірі-лісові

каштанові

Запитання 18

грунти, що мають понад 8% (іноді 16%) гумусу, зернисто-грудкувату структуру, а гумусовий горизонт завтовшки 40 см: *

варіанти відповідей

каштанові

дерново-підзолисті

сірі лісові

чорноземні

Запитання 19

Якими ґрунтами вкриті схили Карпат? *варіанти відповідей

бурі-лісові

дерново-підзолисті

коричневі

сірі-лісові

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест