Географія 10 клас "Африка. Загальна характеристика Африки"

Додано: 17 квітня 2020
Предмет: Географія, 10 клас
Тест виконано: 2777 разів
12 запитань
Запитання 1

Чому Африку називають "колискою людства"?

варіанти відповідей

Саме звідти, як вважають вчені, походять найдавніші Homo sapiens - загальні предки людей.

Саме в Африці найшвидше зростає населення.

Саме Африка є регіоном з найменшим середнім віком населення.

Запитання 2

Чи вірним є твердження: "За останні півстоліття населення Африки зросло більш як у 3,5 рази".

варіанти відповідей

Так

 Ні

Запитання 3

Чи вірним є твердження: "Африка утримує світову першість за рівнем народжуваності і смертності".

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 4

Визначте, які чинники зумовили високий рівень народжуваності в країнах Африки. (оберіть 3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

Вікові традиції ранніх шлюбів і багатодітності.

Бажання батьків мати багато дітей у зв'язку з високою дитячою смертністю.

Бажання забезпечити власне господарство більшою кількістю робочих рук.

Бажання жінок в першу чергу досягти успіху в професійній діяльності.

Запитання 5

Назвіть країни Африки, що входять до 20 країн світу з найвищим показником смертності.


варіанти відповідей

 Лесото

 В'єтнам

 Чад

 Куба

Запитання 6

Дайте визначення терміну "демографічна політика".

варіанти відповідей

Система соціальних, економічних, юридичних та інших заходів держави щодо регулювання народжуваності в бажаному напряму.

Сукупність процесів народжуваності, смертності та природного приросту, що забезпечує безперервну зміну поколінь.

Організоване в глобальному масштабі об’єднання людей, які, незалежно від національної приналежності або громадянства, поділяють загальнолюдські цінності.

Запитання 7

Визначте місце Африки в світі за показником щільності населення.

варіанти відповідей

Перше

Друге

 Третє

Четверте


Запитання 8

Визначте найбільш густо заселені райони Африки.

(оберіть 3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

Долина річки Ніл.

Внутрішні райони Сахари.

Середземноморське узбережжя.

Північне узбережжя Гвінейської затоки.

Південно-західна Африка.

Запитання 9

Яке населення переважає в Африці?

варіанти відповідей

Міське

Сільське

Запитання 10

Визначте корінні народи Африки. (оберіть 3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

Бербери

Малгаші

Бушмени

Пігмеї

Запитання 11

Назвіть регіон Африки, де в релігійному складі переважають мусульмани.

варіанти відповідей

Північна Африка

 Центральна Африка

Східна Африка

Південна Африка

Запитання 12

Чи вірним є твердження: "Населення Африки належить до усіх основних рас: європеоїдної, негроїдної, монголоїдної".

варіанти відповідей

Так

Ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест