Харчові зв'язки та потоки енергії в екосистемах

Додано: 25 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 196 разів
16 запитань
Запитання 1

Якщо сумарна біомаса продуцентів певної екосистеми становить 15000 тон, то спільна маса консументів ІІ порядку відповідно до правила екологічної піраміди може становити 

  

варіанти відповідей

15 0000 тон

1500 тон

150 тон

15 тон

Запитання 2

Консументом першого порядку у ланцюзі живлення:

фітопланктон → мальок → риба → дельфін є: 

  

  

варіанти відповідей

 дельфін

риба

мальок

фітопланктон

Запитання 3

Обери декілька відповідей. Енергія в екосистемах може надходити з двох джерел. Перше - від живих організмів - продуцентів, друге - від мертвої органіки. Відповідно, існують ланцюги живлення двох типів - пасовищний (ланцюг виїдання) і детритний (ланцюг розкладання), який починається від подрібнених мертвих організмів. Прикладами детритних ланцюгів є:


варіанти відповідей

 хвоя сосни → гусінь соснового шовкопряду → велика синиця → яструб → пухоїд

 мертва тварина → личинки мух → трав'яна жаба → вуж

водорості → бабки → трясогузка → сокіл

 лісова підстилка → дощовий черв'як → чорний дрізд → пухоїд

Запитання 4

Співвідношення у продуктивності різних трофічних рівнів дістало назву правила екологічної піраміди, яке можна сформулювати в такий спосіб:


варіанти відповідей

маса кожної попередньої ланки ланцюга живлення прогресивно збільшується, причому продукція організмів кожного наступного трофічного рівня завжди більша у середньому до 10 раз за продукцію попереднього

маса кожної наступної ланки ланцюга живлення прогресивно зменшується, причому продукція організмів кожного наступного трофічного рівня завжди менша у середньому в 10 разів за продукцію попереднього

маса кожної наступної ланки ланцюга живлення не змінюється, причому продукція організмів кожного наступного трофічного рівня завжди така сама, як і продукція попереднього

маса кожної наступної ланки ланцюга живлення зменшується, причому продукція організмів кожного наступного трофічного рівня завжди менша у середньому в 2 рази за продукцію попереднього

Запитання 5

У будь-якому біогеоценозі різні ланцюги живлення не існують окремо один від одного, а тісно переплетені завдяки тому, що представники одного і того самого виду можуть бути ланками різних ланцюгів живлення. Переплітаючись, ланцюги живлення формують

варіанти відповідей

 трофічну сітку

 трофічні рівні

екологічні піраміди

ланцюги виїдання

Запитання 6

Оскільки під час переходу від одного трофічного рівня до наступного, значна частина енергії втрачається, кількість ланок обмежена, і зазвичай не перевищує: 

варіанти відповідей

 2-3

4-5

 6-8

8-10

Запитання 7

Укажіть який тип організмів знаходиться в основі екологічної піраміди:

варіанти відповідей

 продуценти

  редуценти

консументи

 гетеротрофи

Запитання 8

Виберіть організм, який в харчовому ланцюзі виступає консументом І порядку

  

  

 

варіанти відповідей

кукурудза

заєць

вовк

 соняшник

Запитання 9

Популяція автотрофних організмів, здатних синтезувати органічні речовини з неорганічних називаються:

 

  

варіанти відповідей

 продуценти

консументи

 редуценти

паразити

Запитання 10

Тип взаємозв'язків різних видів, за якого один з них використовує залишки їжі, продукти життєдіяльності чи житло іншого, не завдаючи йому помітної шкоди:

варіанти відповідей

паразитизм

мутуалізм

коменсалізм

хижацтво

Запитання 11

Популяції гетеротрофних організмів, що живляться готовою органічною речовиною, називаються: 

 


варіанти відповідей

продуценти

редуценти

 консументи

коменсали

Запитання 12

Який організм займає перший трофічний рівень у ланцюгах живлення?

варіанти відповідей
Запитання 13

Трофічний ланцюг складається з трьох рівнів. Вовк набрав 1 кг маси. Скільки для цього знадобилось рослинної речовини?

варіанти відповідей

1 кг

2 кг

10 кг

100 кг

Запитання 14

На рисунку наведено приклад:

варіанти відповідей

мутуалізму

паразитизму

виїдання

хижацтва

Запитання 15

Укажіть пару організмів, що перебувають у мутуалістичних відносинах:

варіанти відповідей

ціпя'к бичачий - людина

ховрах степовий - миша польова

підберезник твердуватий - береза

павук хрестовик - бджола медоносна

Запитання 16

Зображені організми утворюють ланцюг живлення. Укажіть консумент ІІІ порядку:

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест