Хімічний склад клітини

Додано: 15 червня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 145 разів
36 запитань
Запитання 1

Укажіть елемент, який входить до складу гормонів щитоподібної залози:

варіанти відповідей

Купрум

Бор

Йод

Кобальт

Запитання 2

Укажіть назву сполук, розчинних у воді:

варіанти відповідей

гідрофобні

гідрофільні

органічні

неорганічні

Запитання 3

Назвіть сполуку, нерозчинну у воді:

варіанти відповідей

віск

глюкоза

фруктоза

тростинний цукор

Запитання 4

Укажіть сполуки, під час розщеплення яких виділяється найбільше енергії:

варіанти відповідей

ліпіди

вуглеводи

білки

вітаміни

Запитання 5

Назвіть сполуку, яка передає спадкову інформацію з ядра до місця сиснтезу білкової молекули:

варіанти відповідей

ДНК

мРНК

рРНК

тРНК

Запитання 6

Визначте сполуки, які забезпечують прискорення біохімічних реакцій:

варіанти відповідей

ДНК

гормони

вітаміни

ферменти

Запитання 7

Укажіть, як амінокислотні залишки сполучаються в поліпептидний ланцюг:

варіанти відповідей

завдяки водневим зв"язкам

завдяки ковалентним зв"язкам

завдяки гідрофобним зв"язкам

завдяки йонним взаємодіям

Запитання 8

Укажіть, який вигляд може мати вторинна структура білків:

варіанти відповідей

гдобула

декілька сполучених між собою амінокислотних залишків

спіраль

ланцюг амінокислотних залишків

Запитання 9

Зазначте сполуку, до складу якої входить нуклеотид тимін:

варіанти відповідей

віск

ДНК

мРНК

тРНК

Запитання 10

Назвіть сполуку, яка належить до біополімерів:

варіанти відповідей

глюкоза

мРНК

жири

дезоксирибоза

Запитання 11

Укажіть хімічний елемент, що належить до органогенних:

варіанти відповідей

Карбон

Ферум

Сульфур

Фосфор

Запитання 12

Назвіть сполуки, до складу яких входять залишки ортофосфатної кислоти:

варіанти відповідей

білки

жири

моносахариди

АТФ

Запитання 13

Вкажіть хімічний елемент, що входить до складу гормону щитоподібної залози:

варіанти відповідей

Ферум

Магній

Купрум

Йод

Запитання 14

До складу якої сполуки входить хімічний елемент Магній:

варіанти відповідей

гормон щитоподібної залози

молекула хлорофілу

молекула гемоглобіну

молекула гемоціану

гормони підшлункової залози

Запитання 15

Ферум входить до складу:

варіанти відповідей

молекули гемоглобіну

молекули хлорофілу

молекули гемоціану

гормонів підшлункової залози

Запитання 16

Амінокислоти є мономерами

варіанти відповідей

полісахаридів

білків

жирів

ДНК

РНК

Запитання 17

До складу ДНК входять:

варіанти відповідей

амінокислоти

жирні кислоти

моносахариди

нуклеотиди з тиміном

нуклеотиди з урацтлом

Запитання 18

РНК містять:

варіанти відповідей

амінокислоти

моносахариди

нуклеотиди з урацилом

нуклеотиди з тиміном

Запитання 19

Полісахариди складаються з:

варіанти відповідей

амінокислот

моносахаридів

жирних кислот

нуклеотидів з тиміном

нуклеотидів з урацилом

Запитання 20

Яка кільківсть енергії виділяється під час розщеплення 1 г білків:

варіанти відповідей

17,2 кДЖ

42 кДЖ

38,9 кДЖ

84 кДЖ

126 кДЖ

Запитання 21

Яка кільківсть енергії виділяється під час розщеплення 1 г жирів:

варіанти відповідей

17,2 кДЖ

42 кДЖ

38,9 кДЖ

84 кДЖ

126 кДЖ

Запитання 22

Яка кільківсть енергії виділяється під час перетворення АТФ на АДФ:

варіанти відповідей

17,2 кДЖ

42 кДЖ

38,9 кДЖ

84 кДЖ

126 кДЖ

Запитання 23

Яка кільківсть енергії виділяється під час перетворення АТФ на АМФ:

варіанти відповідей

17,2 кДЖ

42 кДЖ

38,9 кДЖ

84 кДЖ

126 кДЖ

Запитання 24

Вкажіть функцію нуклеїнової кислоти ДНК:

варіанти відповідей

структурна: входить до складу субодиниць рибосом

енергетична

зберігання спадкової інформації

транспорт амінокислотних залишків до місця синтезу білкової молекули

передача спадкової інформації від ядра до місця си нтезу білкової молекули

Запитання 25

Вкажіть функцію нуклеїнової кислоти мРНК:

варіанти відповідей

структурна: входить до складу субодиниць рибосом

енергетична

зберігання спадкової інформації

транспорт амінокислотних залишків до місця синтезу білкової молекули

передача спадкової інформації від ядра до місця си нтезу білкової молекули

Запитання 26

Вкажіть яка нуклеїнова кислота виконує функцію транспорту амінокислотних залишків до місця синтезу білкової молекули:

варіанти відповідей

ДНК

мРНК

тРНК

рРНК

Запитання 27

Вкажіть яка нуклеїнова кислота виконує функцію структурну: входить до складу субодиниць рибосом:

варіанти відповідей

ДНК

мРНК

тРНК

рРНК

Запитання 28

Назвіть особливості, притаманні первинному рівню структурної організації білкових молекул:

варіанти відповідей

проста послідовність амінокислотних залишків

мають вигляд спіралі

мають вигляд глобули

Запитання 29

Назвіть особливості, притаманні вторинному рівню структурної організації білкових молекул:

варіанти відповідей

проста послідовність амінокислотних залишків

мають вигляд спіралі

мають вигляд глобули

Запитання 30

Назвіть особливості, притаманні третинному рівню структурної організації білкових молекул:

варіанти відповідей

проста послідовність амінокислотних залишків

мають вигляд спіралі

мають вигляд глобули

Запитання 31

Вкажіть функцію у клітині молекул органічної сполуки - ДНК:

варіанти відповідей

кодування спадкової інформації

енергетична

каталітична

структурна (будівельна)

транспорт амінокислот

передача спадкової інформації до місця синтезу інших органічних молекул

Запитання 32

Вкажіть функцію у клітині молекул органічної сполуки - білка:

варіанти відповідей

кодування спадкової інформації

енергетична

каталітична

структурна (будівельна)

транспорт амінокислот

передача спадкової інформації до місця синтезу інших органічних молекул

Запитання 33

Вкажіть функцію у клітині молекул органічної сполуки - АТФ:

варіанти відповідей

кодування спадкової інформації

енергетична

каталітична

структурна (будівельна)

транспорт амінокислот

передача спадкової інформації до місця синтезу інших органічних молекул

Запитання 34

Назвіть сполуки, у складі яких трапляються високоенергетичні типи хімічних зв"язків:

варіанти відповідей

АТФ

ДНК

полісахариди

молекули води

вторинна структура білків

мРНК

третинна структура білків

Запитання 35

Назвіть сполуки, у складі яких трапляються водневі типи хімічних зв"язків:

варіанти відповідей

АТФ

ДНК

полісахариди

молекули води

вторинна структура білків

мРНК

третинна структура білків

Запитання 36

Назвіть сполуки, у складі яких трапляються дисульфідні типи хімічних зв"язків:

варіанти відповідей

АТФ

ДНК

полісахариди

молекули води

вторинна структура білків

мРНК

третинна структура білків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест