7.1. Хмарні сервіси. Онлайнові перекладачі .

10 запитань
Запитання 1

Що називають хмарними технологіями?

варіанти відповідей

 Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб


    Сукупність методів пошуку даних в Інтернеті

  Сукупність усіх сервісів, які надає Інтернет

Запитання 2

Як іще називають хмарне сховище даних?

 

варіанти відповідей

Хмарний клієнт

 Хмарний диск

  Хмарна пошта

  Хмарний сервер

Запитання 3

Які компанії надають найпопулярніші хмарні сервіси?


 

 

варіанти відповідей

 Amazon

 Microsoft

 Mozilla

  Google

Запитання 4

Переваги хмарних технологій:


  

  

  

варіанти відповідей

 Постійний доступ до своїх ресурсів через Інтернет у будь-який час

Менше витрат на придбання програмного забезпечення та його систематичне оновлення

Ризики технічних збоїв

Економія коштів на утримання технічних фахівців

Запитання 5

Недоліки використання хмарних сервісів:

  

 

  

варіанти відповідей

Залежність від наявності та якості каналу інтернет-зв'язку

Постійний доступ до своїх ресурсів через Інтернет у будь-який час

 Небезпека порушення конфіденційності даних

Ризики технічних збоїв

Запитання 6

До хмарних сервісів належіть:


 

 

варіанти відповідей

сховище файлів

 онлайн-перекладачі

  онлайн-редактори

  онлайн-карти

Запитання 7

Онлайн-перекладачі, надають можливість...


 

 

  

варіанти відповідей

 перекладати текст безпосередньо в Інтернеті

 читати новини на іншомовних сайтах

зберігати свої файли в Інтернеті

прослухати переклад

Запитання 8

Для створення на Google Диску спільної папки Наш проєкт потрібно

варіанти відповідей

 Кожному учаснику групи створити на Google Диску папку Наш проєкт та надати всім членам групи посилання для доступу

Одному з учасників групи створити на Google Диску папку Наш проєкт та надати всім членам групи посилання для доступу

Одному з учасників групи створити на Google Диску папку Наш проєкт та надати їм доступ, додавши електронні адреси всіх членів групи та надавши роль редактора

Запитання 9

Чи існує можливість створення опитування за допомогою Google-форм зі смартфону


  

варіанти відповідей

 так, алгоритм той самий, що і з ПК

  ні, створити Google-форму зі смартфону неможливо

так, потрібно в пошуковій строчці вписати адресу для створення форми Google

Запитання 10

Іконка Google-форми має вигляд

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест