Holidays and traditions

Додано: 9 квітня
Предмет: Англійська мова, 5 клас
12 запитань
Запитання 1

Mary and Susan …………… ill yesterday.

варіанти відповідей

was

were

Запитання 2

The weather …………………….. very hot last Saturday.

варіанти відповідей

wasn't

weren't

Запитання 3

Fill in the correct word.


Dave speaks five languages. He is very ...

варіанти відповідей

friendly

cool

clever

Запитання 4

Put the verbs into the Present Simple


My mum ...(not \ work).

варіанти відповідей

does not

do not

isn't

Запитання 5

Put the verbs into the Present Simple


He ... (live) in Paris.

варіанти відповідей

lives

livees

living

Запитання 6

Fill in the correct word.


Mike is a very ... person. He smiles and talks to everybody.

варіанти відповідей

friendly

cool

kind

Запитання 7

Put the verbs into the Pesent Simple


He always ...(watch) DVD.

варіанти відповідей

watches

watchs

watched

Запитання 8

Put the verbs into the Present Simple


What time ... (Bill \ get up)?

варіанти відповідей

does Bill get up?

do Bill get up?

do Bill gets up?

Запитання 9

Oh! I ___ my finger. It's painful.

варіанти відповідей

was cutting

have cut

cut

had cut

Запитання 10

Перекладіть

The first

варіанти відповідей

Перший

Другий

Третій

Четвертий

Запитання 11

Який з варіантів правильний?

варіанти відповідей

on Sunday

at Sunday

in Sunday

Запитання 12

Вибиріть правильний варіант

варіанти відповідей

This year my birthday is in Sunday.

In Ukraine Christmas is on January.

We have a party on Saturday.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест