Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси. Двійкове кодування даних

Додано: 17 квітня 2019
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 140 разів
12 запитань
Запитання 1

Які повідомлення містять субєктивну інформацію?

варіанти відповідей

металевий предмет

красиве обличчя

холодна вода

цегляний будинок

Запитання 2

Яка одиниця вимірювання інформації, що позначає один двійковий розряд 0 або 1?

варіанти відповідей

байт

біт

Кбайт

Мбайт

Запитання 3

Яке повідомлення містить найбільшу кількість інформації у синтаксичному аспекті?

варіанти відповідей

іде сніг

іде дощ

іде пішохід

іде годинник

Запитання 4

Яке поняття інформації є узагальненим?

варіанти відповідей

Відомості, які для людини є новими і корисними

Відомості про об'єкти Всесвіту

Відомості, які можуть бути збережені на носіях інформації

Результат відображення у свідомості людини картини реального світу

Запитання 5

Які повідомлення містять точну інформацію?

варіанти відповідей

Автомобіль їде швидше велосипедиста

Автомобіль їде швидко

Автомобіль їде зі швидкістю 50 км/год

Автомобіль стоїть

Запитання 6

Яка властивість інформації характеризує її важливість на даний (поточний) момент часу?

варіанти відповідей

Повнота

Актуальність

Достовірність

Точність

Запитання 7

Як називають різного роду перешкоди (сигнали), які спотворюють корисний сигнал і призводять до спотворення інформації?

варіанти відповідей

звуки

шум

музика

Запитання 8

Від яких чинників залежить пропускна здатність каналу зв'язку

варіанти відповідей

Від потужності корисного сигналу

Від потужності шуму

Від швидкості поширення сигналів каналом зв'язку

Від актуальності інформації, що передається

Запитання 9

Яку формулу використовують для розрахунку обсягу двійкового коду, потрібного для кодування даних, якщо k — кількість елементарних

порцій даних; i — кількість двійкових розрядів, потрібних для кодування

елементарної порції даних

варіанти відповідей

Q= k*i

Q= kі

Q= k/i

Q= i/k

Запитання 10

У фрактальній графіці...

варіанти відповідей

моделюються просторові об’єкти, завдяки

чому виникає можливість розглядати їх під будь-яким кутом, змінювати

розташування, освітлення, властивості матеріалів тощо

базовими елементами є математичні формули

кодуються властивості його графічних примітивів

Запитання 11

Назвіть елементи схеми Шеннона

варіанти відповідей

Джерело повідомлення

Передавач (кодувальний пристрій)

Канал зв’язку

Отримувач повідомлення

Приймач (декодувальний пристрій)

Шум

Пропускна здатність

Частота дискретизації

Запитання 12

Який обсяг двійкового коду потрібен для кодування повідомлення:

Вставай, Україно! за системою Unicode версії UTF-16?

варіанти відповідей

28 байт

34 байти

30 байт

32 байти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест