18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Теорія літератури

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Українська література, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Асонанс - це

варіанти відповідей

зумисне надмірне повторення однакових голосних звуків

зумисне надмірне повторення однакових голосних звуків для вираження автором думок і переживань

зумисне надмірне повторення однакових голосних звуків для посилення милозвучності мови

мистецтво складання віршів

Запитання 2

Анапест - це

варіанти відповідей

трискладова стопа з наголосом на першому складі

трискладова стопа з наголосом на другому складі

трискладова стопа з наголосом на третьому складі

двоскладова стопа з наголосом на першому складі

Запитання 3

Драма - це

варіанти відповідей

літературний рід, характерною ознакою якого є розкриття явищ життя й характерів героїв через розмови дійових осіб ( монологи, діалоги)

літературний рід, характерною ознакою якого є перебільшення чи применшення чогось

художньо - стилістичний прийом ,характерною ознакою якого є розкриття явищ життя й характерів героїв через розмови дійових

жанр гумористичної поезії

Запитання 4

Неоромантизм - це

варіанти відповідей

стильова течія модернізму

стильова течія модернізму, визначальною ознакою якої є подолання розриву між дійсністю та ідеалом

стильова течія модернізму, визначальною ознакою якої є змалювання романтичного героя

течія в кіномистецтві

Запитання 5

Сюжет - це

варіанти відповідей

система подій, у яких розкривається тема твору

система подій, у яких розкривається ідея твору

система подій, у яких розкривається проблематика твору

система подій, у яких розкриваються характери персонажів і розв'язуються суперечності між ними

Запитання 6

Епіфора - це

варіанти відповідей

повторення однакових слів на початку вірша

повторення однакових слів у середині вірша

повторення однакових слів , словосполучень у кінці віршованих рядків чи строф

це сукупність звукових явищ

Запитання 7

Алюзія - це

варіанти відповідей

трискладова стопа з наголосом на першому складі

художньо - стилістичний прийом; натяк, відсилання до певного літературного твору або історичної події

зумисне повторення однакових приголосних

спосіб двопланового художнього зобоаження

Запитання 8

Бурлеск - це

варіанти відповідей

жанр поезії

літературний рід давньої літератури

жанр гумористичної поезії, комічний ефект у якій досягається тим, що героїчний зміст викладається вульгарно, грубо, знижено або ж , навпаки , про "низьке" говориться урочисто , піднесено

мистецтво складання вертепів

Запитання 9

Метонімія - це

варіанти відповідей

троп , у якому ознака одного явища переноситься на інше явище

троп , у якому ознака одного явища переноситься на інше явище за подібністю між ними

троп, заснований на перенесенні значення одного слова на інше за суміжністю

художнє означення

Запитання 10

Експресіонізм -

варіанти відповідей

стильова течія, що виникла на противагу класицизму

стильова течія, що виникла на противагу романтизму

стильова течія, що виникла на противагу імпресіонізмові

мистецький напрям 17 століття

Запитання 11

Інвектива - це

варіанти відповідей

пряме , гостре засудження певної вади

пряме , гостре засудження влади

синтетичний різновид мистецтва

сукупність звукових явищ

Запитання 12

Символізм - це

варіанти відповідей

течія романтизму, основними принципами якої є художнє осягнення за допомогою символів сутності явищ, що знаходяться за межею чуттєвого сприймання

течія класицизму, основними принципами якої є художнє осягнення за допомогою символів сутності явищ, що знаходяться за межею чуттєвого сприймання

течія модернізму, основними принципами якої є художнє осягнення за допомогою символів сутності явищ, що знаходяться за межею чуттєвого сприймання

течія реалізму, основними принципами якої є художнє осягнення за допомогою символів сутності явищ, що знаходяться за межею чуттєвого сприймання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест