Семестровий контроль Письмо 5 клас

Додано: 16 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 5 клас
Тест виконано: 46 разів
12 запитань
Запитання 1

1.Вибери правильно побудоване реченняваріанти відповідей

I play football always.

I always play football

I play always football.

Запитання 2

2. Обери коротку відповідь на запитання.


Do you live in Kharkiv?варіанти відповідей

Yes, I does

No, they don't

Yes, I do

Запитання 3

3.Вставити пропущене дієслово


Did you _________________to the cinema last weekend?варіанти відповідей

go

went

came

Запитання 4

4.Вставити пропущене дієслово


I ____ TV every evening.варіанти відповідей

watch

am watching

watches

Запитання 5

5.Обери првильний варіант :


We usually __________ when it is snowy.варіанти відповідей

go skiing

go swimming

go camping

Запитання 6

6. Встав потрібне дієслово:


My mother usually ... special dishes before Christmas.варіанти відповідей

do

makes

is making

made

Запитання 7

7. Обери правильний варіант дієслів:


Where... you yesterday?

I ... at school.варіанти відповідей

was,were

were,were

were,was

Запитання 8

8.Обери правильний варіант.


Ann _________already _________her homework.варіанти відповідей

has, done

have, done

has, do

Запитання 9

9.Обери правильний варіант.


My mother _______________ dinner yet.
варіанти відповідей

didn't cook

hasn't cooked

haven't cooked

Запитання 10

10.Обери правильний варіант відповіді:


Jack didn't ...... his granny on weekend.варіанти відповідей

visit

visited

visitid

visits

Запитання 11

11. Обери правильний варіант відповіді:


...... you at home yesterday?
варіанти відповідей

when

where

was

were

Запитання 12

12.Обери правильний варіант відповіді:


...... she play computer games after school?

Yes, she ......варіанти відповідей

Does / don't

Does / doesn't

Does / does

Do / doesn't

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест