Ілля Мечников

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Українська мова, 7 клас
12 запитань
Запитання 1

Батько Іллi Мечникова був

варіанти відповідей

лiкарем

учителем

вiйськовим

Запитання 2

Родина Мечникових мала

варіанти відповідей

двох синiв

п'ятьох синiв

сiмох синiв

Запитання 3

Найбiльше зусиль до того, щоб Iлля став науковцем, доклали

варіанти відповідей

батько

мати

брати

Запитання 4

Чотирирiчний унiверситетський курс Iлля пройшов

варіанти відповідей

за два роки

за три роки

за п'ять рокiв

Запитання 5

Престижну мiжнародну наукову премiю Мечников отримав

варіанти відповідей

двадцятирiчним

двадцятидворiчним

тридцятирiчним

Запитання 6

Хвороба очей розвинулася у Мечникова через

варіанти відповідей

спадковiсть

iнфекцiю

надмiрне перевантаження

Запитання 7

Викладацьку дiяльнiсть Iлля Мечников розпочав у

варіанти відповідей

Петербурзькому унiверситетi

Одеському унiверситетi

Харкiвському унiверситетi

Запитання 8

Викладацьку роботу Мечникову довелося покинути через

варіанти відповідей

погiршення стану здоров'я

незадоволення ставленням до навчання студентiв

через постiйнi сутички з реакцiйними науковцями

Запитання 9

Подальша наукова дiяльнiсть Мечникова була пов'язана з

варіанти відповідей

Оксфордським унiверситетом

Пастерiвським iнститутом

Кембриджським унiверситетом

Запитання 10

Очолити Iнститут експериментальної медицини в Петербурзi Мечников вiдмовився через

варіанти відповідей

несприятливий для його здоров'я клiмат Росiї

сiмейнi негаразди

полiтику царського уряду в галузi освiти

Запитання 11

Свою книгу, присвячену вмiнню"жити правильно", Мечников назвав

варіанти відповідей

"Етюди про природу людини"

"Розповiдi про харчування людини

"Передумови довголiття"

Запитання 12

Iлля Мечников похований у

варіанти відповідей

Харковi

Петербурзi

Парижi

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест