Інфографіка

Додано: 28 жовтня 2019
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 2951 раз
11 запитань
Запитання 1

Діаграми MS Excel - інструмент, який призначено для:

варіанти відповідей

відображення на екрані записів таблиці, значення в яких відповідають певним умовам 

графічного подання табличних даних 

обчислень 

розташування даних вихідної таблиці в найбільш зручному для користувача вигляді 

Запитання 2

Графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур

варіанти відповідей

таблиця

діаграма

текст

формула

Запитання 3

Якими параметрами характеризується лінія тренду? 

варіанти відповідей

Рівнянням (функціональною залежністю)  

Довжиною 

Кількістю екстремумів 

Величиною достовірності апроксимації R

Запитання 4

У вікні Параметри лінії тренду тренд можна доповнити такими параметрами:

варіанти відповідей

змінити колір ліні 

показати рівняння апроксимуючої кривої 

задати назву 

замовити прогноз: вперед або назад (на n періодів) 

Запитання 5

Якщо значення в ряді даних зростають або спадають, то доцільно вибрати лінію тренду:

варіанти відповідей

Поліноміальна

Лінійна

Поліноміальна зі степенем 3

Квадратична

Запитання 6

Якщо значення в ряді даних зростають, потім спадають, потім знову зростають, то доцільно вибрати лінію тренду:

варіанти відповідей

Лінійна

Поліноміальна

Поліноміальна зі степенем 3

Квадратична

Запитання 7

Графічне подання відомостей, даних різних видів називають

варіанти відповідей

модою

медіаною

інфографікою

трендом

Запитання 8

Психологи твердять, що людина значно краще сприймає відомості, якщо вони подані з використанням:

варіанти відповідей

графічних зображень

комбінацією графіки

тексту, чисел

Запитання 9

Інфографіку широко використовують для ...

варіанти відповідей

покращення сприйняття великого обсягу відомостей

покращення сприйняття відомостей, що мають досить складну структуру

Запитання 10

Вкажіть на онлайн-ресурси для створення інфографіки

варіанти відповідей

Easel.ly 

Infogr.am 

google.com.ua

Venngage

Запитання 11

Нескладну інфографіку можна створити у ...

варіанти відповідей

графічному редакторі

текстовому редакторі

редакторі презентацій

базах даних

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест