Інформаційні технології в суспільстві

Додано: 31 березня 2019
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 757 разів
25 запитань
Запитання 1

Забезпечення доступу до даних на основі розподілу прав доступу

варіанти відповідей

Спам

Цілісність

Конфіденційність

Доступність

Запитання 2

Електронні навчальні збірки практичних завдань і вправ

варіанти відповідей

Електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів

Електронні (віртуальні) практикуми (лабораторії)

Електронні задачники

Електронні посібники

Запитання 3

Вкажи на інформаційні процеси

варіанти відповідей

Отримання повідомлень

Передавання повідомлень

Пошук повідомлень

Опрацювання повідомлень

Збереження повідомлень

Запитання 4

Електронні навчальні видання, які доповнюють підручники

варіанти відповідей

Електронні (віртуальні) практикуми (лабораторії)

Електронні посібники

Електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів

Електронні задачники

Запитання 5

Звукові повідомлення людина сприймає за допомогою органів

варіанти відповідей

дотику

нюху

смаку

зору

слуху

Запитання 6

Вкажіть на Google Календар

варіанти відповідей
Запитання 7

Вкажіть на "розумні речі" (Smart-речі)

варіанти відповідей

книга

"розумний" годинник

фітнес-трекери

смарт-окуляри

Запитання 8

Яке поняття інформації є узагальненим?

варіанти відповідей

Результат відображення у свідомості людини картини реального світу

Відомості, які для людини є новими і корисними

Відображенням реалій навколишнього світу в свідомості людини

Відомості, які можуть бути збережені на носіях інформації

Запитання 9

Захист даних від зловмисного або випадкового видалення чи спотворення

варіанти відповідей

Доступність

Конфіденційність

Цілісність

Спам

Запитання 10

Які характеристики можна вважати перевагами дистанційної освіти?

варіанти відповідей

Мотивація до навчання

Інтерактивність процесу навчання

Економічність в оплаті за навчання

Отримання диплома державного зразка

Запитання 11

У чому полягає відмінність комп'ютерного вірусу від решти шкідливих програм?

варіанти відповідей

Комп'ютерний вірус не можна вилікувати

Комп'ютерний вірус копіює та приєднує себе до інших програм

Шкідливі програми створюються людьми, а вірус ні

Комп'ютерний вірус створюється випадково, а шкідливі програми навмисно

Запитання 12

Які професії серед наведених можна вважати професіями майбутнього?

варіанти відповідей

Дієтолог

Наномедик

Генетичний консультант

Учитель

Запитання 13

Яку професію в принципі не можна здобути (навчитись) дистанційно?

варіанти відповідей

Хірург

Програміст

Бухгалтер

Дизайнер

Запитання 14

Повідомлення про м'якість предметів, їх температуру людина сприймає за допомогою органів

варіанти відповідей

дотику

нюху

зору

слуху

смаку

Запитання 15

Який англійський запис відповідає терміну "Всесвітня павунина"?

варіанти відповідей

World Wide Web

Internet

Block chain

Dark network

Запитання 16

Повідомлення з новин по телебаченню людина отримує за допомогою органів:

варіанти відповідей

зору

слуху

нюху

смаку

дотику

Запитання 17

Що називають Інформаційною безпекою?

варіанти відповідей

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Сукупнісь антивірусних програм

Норми поведінки осіб у інформаційному просторі

Стан захищеності систем передавання, опрацювання та зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність даних

Запитання 18

Електронні колекції зображень різних об'єктів (карти, креслення, малюнки та ін.) із засобами навігації та пошуку

варіанти відповідей

електронні енциклопедії

електронні хрестоматії

електронні словники

електронні атласи

Запитання 19

Оберіть антивірус, розроблений українською антивірусною лабораторією

варіанти відповідей

360 Total Security

Raspersky Internet Security

Avast Free Antivirus

Zillya!

Запитання 20

У чому полягає функція електронного урядування?

варіанти відповідей

У злитті колективного інтелекту людей зі штучним інтелектом

У здатності вироблення колективного рішення більш ефективного, ніж найкраще з індивідуальних рішень

В організації взаємодії органів влади з суспільством у інформаційно-комунікаційні формі

У виробленні правил та норм поведінки людей у відносинах одне з одним, із суспільством і державою

Запитання 21

У яких сервісах задіяні хмарні технології?

варіанти відповідей

Телекомунікація засобами Skype, Viber та ін.

Зберігання даних у віддалених сховищах: Dropbox, Google Drive та ін.

Використання ресурсів віддалених серверів для обчислень

Мандрування сайтами глобальної мережі Інтернет

Запитання 22

Які повідомлення містять точну інформацію?

варіанти відповідей

Автомобіль їде швидко

Автомобіль їде швидше за велосипедиста

Автомобіль їде зі швидкістю 5 км/год

Автомобіль стоїть

Запитання 23

Яку назву мають веб-технології, яка характеризується розквітом соціальних мереж і інтерактивного зв'язку

варіанти відповідей

Веб 1.0

Веб 4.0

Веб 3.0

Веб 2.0

Запитання 24

У чому проявляється цифрова нерівність?

варіанти відповідей

В обмеженному доступі громадян і окремих країн до комп'ютерних та інформаціно-комунікаційних технологій

У злитті колективного інтелекту людей зі штучним інтелектом

У здатності людини використовувати знання інформаційно-комунікаційних технологій для розв'язування різноманітних завдань

У вмінні працювати з інформацією (шукати, аналізувати, опрацювувати, використовувати тощо

Запитання 25

Які із зазначених дій не є інформаційними процесами?

варіанти відповідей

побудова

пошук

консервування

опрацювання

зберігання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест