11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Інформаційні технології в суспільстві

Додано: 2 лютого
Предмет: Інформатика, 10 клас
21 запитання
Запитання 1

Інформаційні ресурси це...

варіанти відповідей

Програми

Відеодані

Графічні файли

Аудіодані

Веб-сторінки

Документи

Запитання 2

В сучасному суспсільстві найважливішим економічним ресурсом є ...

варіанти відповідей

інформація

гроші

корисні копалини

засоби зв'язку

Запитання 3

Що таке хмарні технології? 

варіанти відповідей

Хмарні технології- це інформаційно-комунікаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних.

Хмарні технології- це гаджети які допомагають нам у роботі.

Хмарні технології- це пристрої для зберігання даних віддалено.

Запитання 4

До недоліків використання хмарних сервісів слід віднести

варіанти відповідей

залежність від наявності та якості каналу інтернет-зв'язку

необмежений обсяг збереження даних

небезпеку порушення конфіденційності даних

потрібні потужні комп'ютери

Запитання 5

Інформаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних-це...

варіанти відповідей

хмарні технології

віддалені технології

персональне середовище

Запитання 6

 Спам називають ...

варіанти відповідей

масове розсилання кореспонденції рекламного чи іншого характеру людям, які не висловили бажання її одержувати

до інформаційних ресурсів та інформаційно-телекомунікаційних систем

злочин, при якому незаконно використовуються персональні дані людини для отримання матеріальної вигоди

Запитання 7

Вагомий внесок у розвиток кібернетики та інформатики зробили

варіанти відповідей

Віктор Глушков 

Микола Амосов 

Тарас Шевченко

Запитання 8

Як називається суспільство, розвиток якого в першу чергу залежить від створення, опрацювання й використання інформації?

варіанти відповідей

Розвинене суспільство

Індустріальне суспільство

Технологічне суспільство

Інформаційне суспільство

Запитання 9

У чому полягає функція електронного урядування?

варіанти відповідей

У злитті колективного інтелекту людей зі штучним інтелектом

В організації взаємодії органів влади з суспільством у інформаційно-комунікаційній формі

У здатності вироблення колективного рішення більш ефективного, ніж найкраще з індивідуальних рішень

У виробленні правил та норм поведінки людей у відносинах одне з одним, із суспільством і державою

Запитання 10

Область інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних комп'ютерних систем, інтелектуальних комп'ютерних програм, які імітують роботу людського розуму

варіанти відповідей

Інтернет людей

Інтернет речей

Штучний інтелект

Інтернет контенту

Запитання 11

Яку можливість надає дистанційна освіта? 

варіанти відповідей

Можливість заробити гроші онлайн 

Можливість застосування викладачами й учнями комп’ютерних програмних засобів у процесі навчання 

Можливість навчатися й отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь-який зручний час 

Можливість дізнаватись про сучасні освітні технології   

Запитання 12

Що називають інформаційною безпекою?

варіанти відповідей

Норми поведінки осіб у інформаційному просторі

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Сукупність антивірусних програм

Стан захищеності систем передавання, опрацювання і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність даних

Запитання 13

Глобальна мережа підключених до Інтернету речей - пристроїв, оснащених сенсорами, датчиками, засобами передавання сигналів

варіанти відповідей

Інтернет людей

Інтернет речей

Штучний інтелект

Інтернет контенту

Запитання 14

Вкажіть на "розумні речі" (Smart-речі)

варіанти відповідей

"розумний" годинник

книга

смарт-окуляри

фітнес-трекери

Запитання 15

Інтернет-банкінг — це...

варіанти відповідей

сукупність соціальних явищ і процесів, що перебувають у відносинах і зв'язках між собою і створюють деякий цілісний соціальний об'єкт

один із видів дистанційного банківського обслуговування, засобами якого доступ до рахунків та операцій за рахунками забезпечується в будь-який час та з будь-якого комп'ютера через Інтернет

 форма організації публічного управління

Запитання 16

Виберіть із переліку напрями використання штучного інтелекту.


варіанти відповідей

розпізнання образів (текстів, мови, графічних зображень, емоцій, запахів тощо)

забезпечення прозорості державної політики для громадян

машинний переклад текстів різними мовами

Запитання 17

До якого із Інтернет-сервісів належить можливість просування товарів за допомогою реклами в Інтернеті?

варіанти відповідей

нтернет-банкінг

Інтернет-маркетинг

 Інтернет-комерція

 Компютерно-орієнтовані засоби планування практичної діяльності

Запитання 18

Які ознаки належать до основних ознак інформаційного суспільства:

варіанти відповідей

інформація найважливіший економічний ресурс

інформація розвивається за своїми законами, не пов'язаних з реальними факторами.

інформаційне суспільство характеризується широкими можливостями для окремих осіб


інформаційне суспільство є видом відкритого суспільства

 інформація не залежить від екологічних факторів

Запитання 19

Де застосовують концепцію інтернету речей?

варіанти відповідей

«розумна планета»

«розумне місто»

«розумний будинок»

«розумна енергетика»

«розумний транспорт»

Запитання 20

Що належить до інформаційної безпеки:

варіанти відповідей

рівень захисту суспільства

конфіденційність

розвиток інтересів суспільства

вірусні атаки

цілісність

доступність

Запитання 21

Технології здійснення операцій над текстами, графічними зображеннями, презентаціями, числовими, мультимедійними та іншими даними з використанням комп’ютерів, називають:

варіанти відповідей

інформаційна система

інформаційна технологія

інформація

повідомлення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест