20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Інформаційні технології в суспільстві (підсумковий) - Базовий модуль

Додано: 21 вересня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
24 запитання
Запитання 1

Повідомлення з новин по телебаченню людина отримує за допомогою органів:

варіанти відповідей

смаку

слуху

нюху

зору

дотику

Запитання 2

В сучасному суспсільстві найважливішим економічним ресурсом є ...

варіанти відповідей

інформація

гроші

корисні копалини

засоби зв'язку

Запитання 3

Який інформаційний процес відбувається під час телефонної розмови?

варіанти відповідей

 Передавання повідомлень

Опрацювання повідомлень

Зберігання повідомлень

Запитання 4

Представники якого підходу розглядають інформацію як результат відображення у свідомості людини реалій навколишнього світу?

варіанти відповідей

Традиційного

Атрибутивного

Філософського

Запитання 5

Однією з умов безпечної роботи в інформаційній системі є дотримання користувачем таких правил:

варіанти відповідей

відкриття листів та іншої інформації від невідомих відправників

 використовувати всі наявні доступи до комп'ютерної мережі

регулярне оновлення системного програмного забезпечення

нерегулярне використання антивірусів

використання неліцензійних програмних продуктів

використання засобів криптографії

 дублювання інформації (створення копій)

обмеження доступу користувачів до налаштування операційної системи

Запитання 6

Інформаційна безпека - це

варіанти відповідей

особливості здійснення інформаційних процесів з використанням комп’ютерної техніки

деякі сигнали чи послідовності сигналів, які сприймаються людиною через органи чуття 

стан захищеності систем передавання, опрацювання та зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність даних

сукупність взаємопов'язаних елементів, яка призначена для реалізації інформаційних процесів

Запитання 7

Який метод використовують деякі сайти для захисту пароля облікового запису від зламу?

варіанти відповідей

Антивірусні програми

Електронний підпис

Двоетапна перевірка

Логін облікового запису

Запитання 8

Позначте надійні паролі:

варіанти відповідей

 Bel54Nor

hT4s8uY!2

Igor

31.12.2020

qwerty123

Запитання 9

Яку професію в принципі не можна здобути (навчитись) дистанційно?

варіанти відповідей

Бухгалтер

Хірург

Економіст

Дизайнер

Програміст

Запитання 10

Які характеристики можна вважати перевагами дистанційної освіти? 

варіанти відповідей

Інтерактивність процесу навчання 

Економічність в оплаті за навчання

Отримання диплома державного зразка 

Мотивація до навчання

Запитання 11

Використовуючи Інтернет для навчання можна здійснювати

варіанти відповідей

пошук навчальних матеріалів (текстів, зображень, відео, ел.-підручників, та ін.)

отримувати консультації на форумах

завантаження потрібних програм

жодна відповідь не є правильною

Запитання 12

Основні характеристики ефективного працівника

варіанти відповідей

знання кількох іноземних мов, готовність працювати в міжнаціональних колективах;

нездатність критично мислити, оцінювати отримані відомості, висловлювати власну думку, у тому числі з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій;

уміння співпрацювати в команді, у тому числі віддалено з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій, нездатність ефективно та доброзичливо досягати мети

уміння збирати та опрацьовувати великі обсяги даних, аналізувати результати діяльності, у тому числі з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій;

уміння працювати на стику професій, розуміння матеріалу з різних предметних галузей, здатність самонавчатися, готовність перенавчатися все життя;

Запитання 13

Вкажіть на Google Календар

варіанти відповідей
Запитання 14

Електронні довідникові видання, що містять основні відомості з однієї чи кількох галузей знань і практичної діяльності, подані в коротких статтях, доповнені аудіо- та відеоматеріалами, засобами пошуку та відбору довідникових матеріалів.

варіанти відповідей

електронні атласи 

електронні хрестоматії 

електронні енциклопедії 

електронні словники 

Запитання 15

Електронні навчальні видання літературно-художніх, історичних та інших друкованих творів, музичних творів, творів образотворчого чи кіномистецтва або їх фрагментів.

варіанти відповідей

електронні атласи 

електронні хрестоматії 

електронні енциклопедії 

електронні словники 

Запитання 16

Комп'ютерні програми, призначені для створення тестових завдань, проведення тестування та фіксації результатів.

варіанти відповідей

Електронні посібники 

Електронні (віртуальні) практикуми (лабораторії)

Електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів

Електронні задачники

Запитання 17

Форма організації публічного управління й адміністрування, яка за рахунок широкого застосування новітніх цифрових технологій забезпечує якісно новий рівень відкритої взаємодії держави і суспільства – це …

варіанти відповідей

електронне урядування

інтернет-маркетинг

інтернет-банкінг

мобільна комерція

інтернет-реклама

Запитання 18

Система надання банківських послуг клієнтам, що забезпечує можливість здійснювати стандартні банківські операції через Інтернет – це …

варіанти відповідей

інтернет-маркетинг

інтернет-банкінг

електронне урядування

інтернет-реклама

мобільна комерція

інтернет-магазин

Запитання 19

Сукупність прийомів в Інтернеті, спрямованих на привернення уваги до товару чи послуги, популяризацію цього товару (сайта) в мережі та його ефективного просування з метою продажу – це …

варіанти відповідей

інтернет-маркетинг

інтернет-банкінг

електронне урядування

мобільна комерція

інтернет-магазин

Запитання 20

Послуги інтернет-банкінгу:

варіанти відповідей

переводити гроші з картки на картку

переводити гроші на рахунки будь-яких

фізичних і юридичних осіб

самостійно блокувати й розблокувати

свої платіжні картки

отримувати інформацію про залишки грошей

на рахунку й контролювати їх рух

оплачувати комунальні послуги

знімати гроші з чужої картки

Запитання 21

Забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина в галузі одержання й використання інформації - це діяльність:

варіанти відповідей

електронного урядування

інтернет-маркетингу

інтернет-банкінгу

мобільної комерції

інтернет-реклами

Запитання 22

Розвиток електронного документообігу передбачає запровадження:

варіанти відповідей

електронних журналів

електронних архівів

цифрового підпису

визначення формату електронних документів

онлайн-обговорення нормативних .документів

публікації фінансових звітних документів

державних організацій

Запитання 23

Інтернет речей - це.....

варіанти відповідей

сукупність під'єднаних до Інтернету фізичних пристроїв оснащених засобами приймання й передавання інформації

гаджети, які зручно носити з собою, мають невеликий розмір та малу масу (розумний годинник)

сукупність під'єднаних оснащених засобами приймання й передавання інформації

Запитання 24

Оберіть технології, у яких застосовується і штучний інтелект і інтернет речей

варіанти відповідей

блокчейн

розумний будинок

туманні обчислення

даркнет

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест