Інструктажі з охорони праці

Тест з предмета "Охорона праці. "В тесті визначаються питання проведення на підприємстві навчання та перевірки знань працівника з питань охорони праці. Види та порядок організації інструктажів з охорони праці.

Додано: 24 квітня 2019
Предмет:
Тест виконано: 71 раз
12 запитань
Запитання 1

Відповідно до якого нормативного документу проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці:

варіанти відповідей

Типового положення про службу з охорони праці

Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Типового положення про розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань, що сталися з працівником на підприємстві

Типового положення про комісію з питань охорони праці

Запитання 2

На кого покладається відповідальність при організації навчання з питань охорони праці на підприємстві

варіанти відповідей

на роботодавця

на службу з охорони праці

на комісію з питань охорони праці

на структурний підрозділ

Запитання 3

В який термін проводиться навчання та перевірка знань працівників, що працюють у небезпечних чи шкідливих умовах праці:

варіанти відповідей

1 раз на квартал

1 раз на 3 роки

1 раз на рік

1 раз на 2 роки

Запитання 4

Назвіть вид інструктажу, який проводиться з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади:

варіанти відповідей

первинний інструктаж

вступний інструктаж

повторний інструктаж

позаплановий інструктаж

Запитання 5

Назвіть вид інструктажу, який проводиться при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою:

варіанти відповідей

цільовий

первинний

вступний

повторний

Запитання 6

Первинний інструктаж проводиться:

варіанти відповідей

при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них

з новоприйнятим працівником (постійно чи тимчасово) на підприємство

з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства

з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;

Запитання 7

Позаплановий інструктаж проводиться:

варіанти відповідей

з відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві

при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо

при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск

з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

Запитання 8

За програмою якого інструктажу проводиться повторний інструктаж?

варіанти відповідей

цільового інструктажу

позапланового інструктажу

вступного інструктажу

первинного інструктажу

Запитання 9

В який термін проводиться повторний інструктаж для різних видів робіт:

варіанти відповідей

1 раз на квартал

1 раз на пів року

1 раз на рік

1 раз на три роки

Запитання 10

Хто з посадових осіб проводить для працівника на підприємстві з кількістю працівників 50 і більше осіб вступний інструктаж?

варіанти відповідей

майстер

начальник цеху

роботодавець

інженер з охорони праці

Запитання 11

Який вид інструктажу з охорони праці проводиться з працівником, який переводиться з одного цеху виробництва до іншого

варіанти відповідей

повторний

позаплановий

цільовий

первинний

Запитання 12

Хто з керівників проводить для працівника первинний, повторний та позаплановий інструктажі?

варіанти відповідей

керівник структурного підрозділу

роботодавець

інженер з охорони праці

заступник директора

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест