Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Інструктажі з охорони праці. Виробничий травматизм та профзахворювання

Тест з предмета "Охорона праці. "В тесті визначаються питання проведення на підприємстві навчання та перевірки знань працівника з питань охорони праці. Види та порядок організації інструктажів з охорони праці.

Додано: 24 квітня 2019
Предмет: Трудове навчання
Тест виконано: 989 разів
12 запитань
Запитання 1

Відповідно до якого нормативного документу проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці:

варіанти відповідей

типового положення

інструкції з охорони праці

наказу директора

Закону "про охорону праці"

Запитання 2

Виробничий фактор, вплив якого на працюючого призводить до погіршення здоровя та професійної хвороби

варіанти відповідей

небезпечний виробничий фактор

важкий виробничий факто

шкідливий виробничий факто

Запитання 3

Назвіть вид інструктажу, який проводиться з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади:

варіанти відповідей

первинний інструктаж

вступний інструктаж

повторний інструктаж

позаплановий інструктаж

Запитання 4

Назвіть вид інструктажу, який проводиться при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою та робіт з підвищеною небезпекою:

варіанти відповідей

цільовий

первинний

вступний

повторний

Запитання 5

Первинний інструктаж проводиться:

варіанти відповідей

при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них

на робочому місці з новоприйнятим працівником (постійно чи тимчасово) на підприємство

з працівниками при ліквідації аварій та стихійних лих

з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;

Запитання 6

Позаплановий інструктаж проводиться:

варіанти відповідей

з відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві

при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо

при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск

з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

Запитання 7

В який термін проводиться повторний інструктаж для різних видів робіт:

варіанти відповідей

1 раз на квартал

1 раз на пів року

1 раз на рік

1 раз на три роки

Запитання 8

Хто з посадових осіб проводить для працівника на підприємстві з кількістю працівників 50 і більше осіб вступний інструктаж?

варіанти відповідей

майстер

начальник цеху

роботодавець

інженер з охорони праці

Запитання 9

Який вид інструктажу з охорони праці проводиться з працівником, що переводиться з одного цеху виробництва до іншого

варіанти відповідей

повторний

позаплановий

цільовий

первинний

Запитання 10

Травма, що отримана працюючим на виробництві внаслідок недотримання вимог охорони праці:

варіанти відповідей

виробнича травма

виробничий траматизм

нещасний випадок

професійна хвороба

Запитання 11

Виникає як наслідок дії на працюючого специфічних для даної роботи шкідливих виробничих факторів, і якщо їх не буде, виникнути не може

варіанти відповідей

виробнича травма

професійна хвороба

профотруєння

побутова травма

Запитання 12

Виробничий фактор, вплив якого на працюючого може спричинити травмування або смерть

варіанти відповідей

шкідливий виробничий фактор

небезпечний виробничий фактор

важкий виробничий фактор

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест