5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Інструктажі з охорони праці. Виробничий травматизм та профзахворювання

Тест з предмета "Охорона праці. "В тесті визначаються питання проведення на підприємстві навчання та перевірки знань працівника з питань охорони праці. Види та порядок організації інструктажів з охорони праці.

Додано: 24 квітня 2019
Предмет: Трудове навчання
Тест виконано: 5 разів
11 запитань
Запитання 1

Відповідно до якого нормативного документу проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці:

варіанти відповідей

типового положення

інструкції з охорони праці

наказу директора

Закону "про охорону праці"

Запитання 2

В який термін проводиться курсове навчання та перевірка знань працівників, що працюють у небезпечних чи шкідливих умовах праці:

варіанти відповідей

1 раз на квартал

1 раз на 3 роки

1 раз на рік

1 раз на 2 роки

Запитання 3

Назвіть вид інструктажу, який проводиться з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади:

варіанти відповідей

первинний інструктаж

вступний інструктаж

повторний інструктаж

позаплановий інструктаж

Запитання 4

Назвіть вид інструктажу, який проводиться при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою:

варіанти відповідей

цільовий

первинний

вступний

повторний

Запитання 5

Первинний інструктаж проводиться:

варіанти відповідей

при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них

з новоприйнятим працівником (постійно чи тимчасово) на підприємство

з працівниками при ліквідації аварій та стихійних лих

з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;

Запитання 6

Позаплановий інструктаж проводиться:

варіанти відповідей

з відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві

при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо

при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск

з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

Запитання 7

В який термін проводиться повторний інструктаж для різних видів робіт:

варіанти відповідей

1 раз на квартал

1 раз на пів року

1 раз на рік

1 раз на три роки

Запитання 8

Хто з посадових осіб проводить для працівника на підприємстві з кількістю працівників 50 і більше осіб вступний інструктаж?

варіанти відповідей

майстер

начальник цеху

роботодавець

інженер з охорони праці

Запитання 9

Який вид інструктажу з охорони праці проводиться з працівником, що переводиться з одного цеху виробництва до іншого

варіанти відповідей

повторний

позаплановий

цільовий

первинний

Запитання 10

Травма, що отримана працюючим на виробництві внаслідок недотримання вимог охорони праці:

варіанти відповідей

виробнича травма

виробничий траматизм

нещасний випадок

професійна хвороба

Запитання 11

Виникає як наслідок дії на працюючого специфічних для даної роботи шкідливих виробничих факторів, і якщо їх не буде, виникнути не може

варіанти відповідей

виробнича травма

професійна хвороба

профотруєння

побутова травма

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест