Інтелектуальна власність. Авторське право.

Додано: 13 вересня
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 313 разів
11 запитань
Запитання 1

Яку інформацію необхідно вказати при цитуванні статті, що розміщена на іншому авторському сайті?

варіанти відповідей

 Ім’я автора

Електронну адресу сайту, з якого запозичена стаття

Ім’я автора, назву статті, електронну адресу сайту, з якого запозичена стаття 

Назву статті і назву сайту

Запитання 2

Якою літерою позначається авторське право?

варіанти відповідей

R

P

C

Запитання 3

Які правила можна віднести до мережевого етикету? Позначте всі правильні відповіді. 

варіанти відповідей

Вимикайте комп’ютер правильно: не висмикуйте вилку з розетки та не вимикайте рубильник, якщо комп’ютер іще працює

Не порушуйте авторське право — не користуйтеся файлами, не призначеними для вільного доступу

Використовуючи комп’ютер і мережі, не перешкоджайте роботі інших користувачів

Не робіть того, що не прийнято в цивілізованому суспільстві: не лаятеся, не ображайте людей, не розпалюйте національну ворожнечу, не зламуйте паролі тощо

Запитання 4

Правила й норми поведінки людей у відносинах один з одним, із суспільством і державою визначаються:

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

технологією

авторським правом

етикою

інформаційною системою

Запитання 5

Авторське право — це ..?

варіанти відповідей

набір виключних прав, які дозволяють авторам отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності.


права які не дозволяють авторам отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності.


права які дозволяють будь-кому отримати соціальні блага від результатів не своєї творчої діяльності.

Запитання 6

Чи належать авторські права на веб-сайт його власнику?

варіанти відповідей

Так

Ні

Так, лише при умові, що всі матеріали сайту зроблені автором самостійно

Запитання 7

На що не поширюється авторське право?

варіанти відповідей

на ідеї

на витвори літератури

на факти

на відкриття

на витвори мистецтва

на концепції

Запитання 8

Складова частина загальної культури, яка орієнтована на інформаційне забезпечення людської діяльності і відображає досягнуті рівні організації та ефективності інформаційних процесів, що забезпечують цілісне бачення свііту, його моделювання, передбачення результатів рішень, які приймаються людиною це...

варіанти відповідей

Інформаційна культура

Математична культура

Соціальна культура

Духовна культура

Запитання 9

Здатність і вміння самостійно шукати, аналізувати, відбирати, обробляти і передавати необхідну інформацію це...

варіанти відповідей

інформаційна компетентність

інтелектуальна компетентність

громадська компетентність

загальнокультурна компетентність

Запитання 10

Характерними ознаками інформаційного суспільства є:


варіанти відповідей

збільшення ролі інформації в житті суспільства;

зростання темпів створення інформаційних комунікацій і надання 

інформаційних послуг;

створення глобального інформаційного простору, який забезпечує доступ до світових інформаційних ресурсів

зменшення ролі інформації в житті суспільства;

Запитання 11

Яка єтика пов'язана з моральними проблемами, що виникають у зв'язку з розвитком і застосуванням інформаційних технологій?

варіанти відповідей

Інформаційна

Релігійна

Комп'ютерна

Програмна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест