Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й розвиток Всесвіту. Дослідження Всесвіту.

33 запитання
Запитання 1

1.      Космологія — розділ астрономії, що вивчає ...

варіанти відповідей

Всесвіт у цілому, про найзагальніші закони його будови і розвитку

рух небесних тіл та їхніх систем

фізичну будову та еволюцію небесних тіл і фізичні процеси, які їх зумовлюють


походження і еволюцію сонячної системи


Запитання 2

Слово «космос» у перекладі з грецької мови означає ...

варіанти відповідей

Будова і розвиток

Порядок

Рух небесних тіл 

Зорі

Запитання 3

Всесвіт це ...

варіанти відповідей

Зорі, планети з супутниками, астероїди та комети.


Видима частина Галактики

Чумацький Шлях

Навколишній світ нескінченний у часі і просторі

Запитання 4

Найпоширеніший хімічний елемент у Всесвіті

варіанти відповідей

Гелій

Оксиген

Гідроген

Нітроген

Запитання 5

Всесвіт складається з ...

варіанти відповідей

приблизно 4∙1011 зір

з дрібних порошин і атомів, величезних скупчень речовини 

численних зір, об'єднаних у гігантські зоряні системи, що називаються галактиками

не відомої речовини і безлічі зірок


Запитання 6

До складу Сонячної системи входять ...

варіанти відповідей

планети, їхні природні супутники, та малі небесні тіла, це: астероїди, комети, метеори, метеорити та боліди.

вісім планет, та малі небесні тіла, це: астероїди, комети, метеори, метеорити та боліди.

міжзоряний газ і пилоподібні частки, що становлять собою розсіяну речовину, яка й утворює туманності.

червоні і жовті гіганти, червоні і жовті карлики і певна кількіст білих зір не дуже високої світності.

Запитання 7

Астрономи вважають, що квазари – це ...


варіанти відповідей

космічні апарати

галактики

слабкі зіркоподібні об'єкти

яскраве, активне галактичне ядро

Запитання 8

Всі дослідження Всесвіту відбуваються завдяки:

варіанти відповідей

астрономічним спостереженням з землі в обсерваторіях за допомогою астрономічних приладів.

запуску супутників і не пілотованих космічних апаратів як орбітального, так і міжпланетного радіуса дії.

рентгенівського випромінювання

хімічними і фізичними експериментами

Запитання 9

Коли утворилася Сонячна система?


варіанти відповідей

5000 років до н. е. 


5 млрд. років до н. е.

5 млн. років до н. е.

2000 років до н. е. 

Запитання 10

Яка відстань від Сонця до центра Галактики?


варіанти відповідей

300 000 св. р. 

2200 пк. 

22-33 000 св. р. 

25 000 пк. 

Запитання 11

У якому сузір’ї знаходиться центр нашої галактики Чумацький Шлях?

варіанти відповідей

сузір’ї Оріона                       

сузір’ї Скорпіона

сузір’ї Стрільця                 

сузір’ї Малого Ковша

Запитання 12

Відкриття галактики Е. Габблом як фізичного об'єкта відбулося в

варіанти відповідей

1961 році 

1997 році

1961 році

1924 році

Запитання 13

Перший політ людини в космос, Всесвітній день авіації і космонавтики

варіанти відповідей

12 квітня 1961 р. 

20 липня 1969 р. 

19 листопада — 5 грудня 1997 р.

4 жовтня 1957 р. 

Запитання 14

13.Більшість вчених вважають, що в центрі нашої Галактики знаходиться

 

варіанти відповідей

Чорна діра

Нейтронна зоря

Червоний карлик

Темна матерія

Запитання 15

Як називається протяжний кільцеподібний ланцюг зір, тричі обернений навколо Чумацького Шляху?

варіанти відповідей

рукав Оріона. 

 Рукав Щита; 

 Рукав Стрільця; 

 Кільце Єдинорога;

Запитання 16

Як називаються ізольовані зоряні системи, що містять, крім зір, газ і пил?

варіанти відповідей

галактики

сузір*я

туманності

квазари

Запитання 17

Астрономи застосовують термін «чорна діра» до таких об’єктів:

варіанти відповідей

чорні зорі, що руйнують космічні кораблі;

стадія еволюції зорі, коли з поля тяжіння не випускаються електромагнітні хвилі;

чорні хмари космічного пилу, з яких утворюються нові зорі;

чорні планети, які обертаються далеко від Сонця і мають температуру, близьку до абсолютного нуля.

Запитання 18

Який об'єкт Всесвіту найбільш загадковий?

варіанти відповідей

чорна діра

зоряне скупчення

квазари

туманності

Запитання 19

...- процес переходу космічної матерії з “точкового” стану на стадію розширенняваріанти відповідей

великий вибух

сингулярність

початок всього

вік Всесвіту

Запитання 20

Що можна назвати будівником та руйнівником світів?

варіанти відповідей

гравітацію

чорну матерію

світлу матерію

ядерні сили

Запитання 21

Які зоряні скупчення знаходяться поблизу Молочного шляху?

варіанти відповідей

розсіяні

кулясті

жодні

всі

Запитання 22

Сингулярність - це момент:

варіанти відповідей

народження Всесвіту

розширення Всесвіту

поділу галактик

об'єднання галактик

Запитання 23

Що означає українською абревіатура SETI?

варіанти відповідей

зв'язок з інопланетянинами

міжзоряний інтернет-клуб

дослідження і пошук позаземного розуму

міжпланетна астрономічна асоціація

Запитання 24

Хто вперше проголосив "антропний принцип"?

варіанти відповідей

фізик Б.Картер

вчений Ф..Дрейк

дослідник М.Майор

біолог Ф.Крік

Запитання 25

Планети, придатні для життя у Всесвіті,знаходяться переважно біля:

варіанти відповідей

чорних дір

Молочного шляху

зірок,схожих на Сонце

озонових дір

Запитання 26

В яких одиницях вимірюється відстань до зір (окрім світлових років)?

варіанти відповідей

Кілометрах

Земних роках

Парсеках

Секундах

Запитання 27

Структурні рівні Всесвіту

варіанти відповідей

 Планети

  

Галактики

 

 Мікросвіт

 Макросвіт

 Мегасвіт

  Космос

Запитання 28

Виберіть фото українського космонавта.

варіанти відповідей
Запитання 29

Науковий принцип, який стверджує, що існування життя суттєво залежить від найзагальніших властивостей Всесвіту.

варіанти відповідей

Космологічний принцип

Фотометричний принцип

Антропний принцип

Гравітаційний парадокс

Запитання 30

Виберіть основні причини, які можуть викликати загибель нашої цивілізації (5 відповідей)

варіанти відповідей

Екологічна катастрофа

Зміна клімату

Атомна війна

Інтелектуальна деградація людства

Науково-технічний прогрес

Економічна катастрофа

Зіткнення з астероїдом

Запитання 31

Контакти з інопланетними цивілізаціями в першу чергу визначають:

варіанти відповідей


Зоряні війни з чужими цивілізаціями

Обмін інформацією

Торговельні та економічні відносини з інопланетянами

 Розвиток туризму

Запитання 32

Що із перечисленого є носієм астрономічної інформації?варіанти відповідей

електрон та фотон

електрон та протон

гравітаційні хвилі

сонячні хвилі.

Запитання 33

Усю доступну для спостереження частину матеріального світу називають

варіанти відповідей

Космосом

  

 Землею

  Всесвітом

  немає правильної відповіді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест