Історія України 1850-1917 №2

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 7 разів
20 запитань
Запитання 1

У якому році у Львові було створено товариство "Просвіта"?

варіанти відповідей

1868 р.

1875 р.

1860 р.

1899

Запитання 2

Польське нацонально-визвольне повстання 1863-1864 рр. налякало царський уряд і призвело до появи?

варіанти відповідей

Валуєвського циркуляру

Столипінського циркуляру

Проведення судової реформи

Відкриття Львівського університету

Запитання 3

Перша в Західній Україні політична партія виникла?

варіанти відповідей

1885 р.

1890 р.

1895 р.

1899 р.

Запитання 4

За своєю ідейною спрямованістю Українська національно-демократична партія знаходилася на засадах?

варіанти відповідей

соціалізму

лібералізму

націоналізму

шовінізму

Запитання 5

Ідеологічною основою Русько-української радикальної партії були ідеї?

варіанти відповідей

москвофільства

націоналізму

лібералізму

соціалізму

Запитання 6

Кого можна назвати "батьком кооперативів" за активну діяльність в організації кооперативного руху у Західній Україні?

варіанти відповідей

Юліана Бачинського

Юліана Романчука

Василя Нагірного

Олександра Барвінського

Запитання 7

Який громадський рух у Західній Україні орієнтувався на захист економіфчних, культурних та нацональних інтересів українців та набув великої популярності серед населення у 80-90 роках ХІХ ст.?

варіанти відповідей

громадівці

москвофіли

народовці

народники

Запитання 8

Літературне товариство імені Тараса Шевченка було створенек у ?

варіанти відповідей

1868 році

1873 році

1885 році

1892 році

Запитання 9

Критику представників якої течії в українському суспільно-політичному русі другої половини ХІХ ст. наведено в уривку з історичного джерела: «Давно вони вже відвернулися від тої живої Русі, що говорила, співала, страждала.., а знайшли другу, мертву, той кам’яний істукан – Русь, що виписана була в документах!..»?

варіанти відповідей

москвофілів

народовців

радикалів

хлопоманів

Запитання 10

Яка організація в ході революції 1848 – 1849 рр. у Австрійській імперії домагалася поділу Галичини на дві частини: східну – українську та західну – польську?


варіанти відповідей

Головна руська рада

Руська трійця

Руський собор

Центральна рада народова

Запитання 11

Унаслідок якої події в Російській імперії почала виходити перша україномовна газета «Хлібороб»?


варіанти відповідей

Оприлюднення Валуєвського циркуляру 1863 р.

прилюднення Емського указу 1876 р.

Підписання Олександром II «Маніфесту…» від 19 лютого 1861 р.

Підписання Миколою II «Маніфесту…» від 17 жовтня 1905 р.

Запитання 12

Русько-українська радикальна партія до своєї програми внесла положення про боротьбу за незалежність України …


варіанти відповідей

у 1872 р.

у 1886 р.

у 1890 р.

у 1895 р.

Запитання 13

Оберіть твердження, які стосуються Юліана Романчука?

варіанти відповідей

очолив у 1885 році Народну Раду народовців

виступив активним організатором кооперативного руху, очолив "Народну торгівлю"

був одним із творців польсько-українського компромісу "Нової ери"

науково обгрунтував історичну необхідність відродження незалежності України

став засновником та багаторічним лідером УНДП

залишив значну поетичну, прозову, публіцистичну спадщину.

був професорм Чернівецького університету

Запитання 14

У ХІХ — на початку ХХ ст. розвиток машинної індустрії проходить

такі стадії розвитку: промисловий переворот, індустріалізація, монополізація. Реформи 60—70-х рр. ХІХ ст. сприяли:


варіанти відповідей

початку промислового перевороту

завершенню промислового перевороту й початку індустріалізації

завершенню монополізації

завершенню індустріалізації та початку монополізації

Запитання 15

Що було характерним для українського політичного руху в Галичині

наприкінці ХІХ — початку ХХ ст.?


варіанти відповідей

у русі фактично сформувалася двопартійна система та завершилася його еволюція від автономізму до самостійності

рух перебував під значним впливом соціалістичних ідей, у ньому домінували настрої перебудови Австро-Угорщини на основах федералізму

усвідомлення рухом існування окремого галицько-руського народу

зумовило його перехід до активної культурно-просвітницької роботи

основні зусилля руху були спрямовані на досягнення українцями

Галичини «правдивого автономізму» в межах Австрійської монархії

Запитання 16

Із яких регіонів України переважала трудова еміграція на Захід?


варіанти відповідей

із Галичини, Закарпаття, Буковини, Волині

із Поділля, Київщини

зі Степових районів

із Донбасу, Слобожанщини, Придніпров’я

Запитання 17

На фото зображено?

варіанти відповідей

будинок страхового товариства "Дністер" у Львові

резиденція православних митрополитів Буковини і Далмації у Чернівцях

будинок Полтавського губернського земства

будинок Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

Запитання 18

Кого зображено на фотовідбитку?

варіанти відповідей

Іван Франко

Юліан Бачинський

Юрій Федькович

Іван Пулюй

Запитання 19

Наприкінці XVIII ст. Буковина увійшла до складу володінь австрійських Габсбурґів у результаті:


варіанти відповідей

дій прихильників Барської конфедерації (1768—1769 рр.)

придушення опришківського руху (1738—1745 рр.)

війни з Османською імперією (1768—1774 рр.)

першого поділу Речі Посполитої (1772 рр.)

Запитання 20

Із діяльністю Івана Франка та Михайла Павлика пов’язаний процес


варіанти відповідей

заснування та видання газети «Зоря Галицька».

створення першої української політичної партії.

зародження народовського руху у Східній Галичині.

створення Літературного товариства ім. Т. Шевченка.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест