Італія.

Додано: 14 листопада 2021
Предмет: Географія, 10 клас
Тест виконано: 426 разів
12 запитань
Запитання 1

Статево-вікова піраміда населення Італії вказує на…

варіанти відповідей

зростання в найближчому майбутньому людей молодшої вікової групи

зростання в найближчому майбутньому частки людей старшої вікової групи

демографічний вибух

надлишок трудових ресурсів в країні в найближчому майбутньому

Запитання 2

Столиця Італії знаходиться на…


варіанти відповідей

материковій частині

острівній частині

півострівній частині

Запитання 3

Найбільшу частку ВВП Італії створюють…


варіанти відповідей

фінансові послуги та туризм

сільське господарство та транспорт

машинобудування та металургія

рибальство та електроенергетика

Запитання 4

«Автострада Сонця» …

варіанти відповідей

прокладена у Витикані

з’єднує північ та південь країни

з’єднує схід та захід країни

з’єднує Рим та Сан-Марино

Запитання 5

Аеропорт «Леонардо да Вінчі» знаходиться в… 


варіанти відповідей

Мілані

Неаполі

Венеції

Римі

Запитання 6

Риса, яка НЕ притаманна промисловості Італії…


варіанти відповідей

велике значення легкої та харчової промисловості

невеликі обсяги видобутку корисних копалин

дуже значний приватний сектор

велика залежність від імпортної сировини

Запитання 7

Трикутник Мілан-Турин-Генуя називають…


варіанти відповідей

«сільськогосподарським»

«науковим»

«екологічним» 

«промисловим»

Запитання 8

Електростанції, які були повністю виведені з експлуатації в Італії…


варіанти відповідей

АЕС

ТЕС

ГЕС

Геотермальні ЕС

Запитання 9

Концерн «ФІАТ» займає панівне положення в…


варіанти відповідей

чорній металургії

туризмі

транспортному машинобудуванні

суднобудуванні

Запитання 10

Світове значення має виробництво…


варіанти відповідей

 холодильників і пральних машин

кораблів та взуттяв

меблів та чорних металів

 пластмас та кондитерських виробів

Запитання 11

Більше ніж половина вирощених овочів – це…


варіанти відповідей

картопля

цибуля

томати

спаржа

Запитання 12

Для просторової організації господарства Італії характерна наступна риса…

варіанти відповідей

рівномірний розвиток господарства на території країни

більш розвинена промислова північ і відносно відсталий південь

більш розвинений промисловий південь і відносно відстала північ

зосередження більшості промислових підприємств в столиці

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест