Канада

Додано: 14 квітня
Предмет: Географія, 10 клас
Тест виконано: 82 рази
22 запитання
Запитання 1

Основна частина промислового потенціалу Канади зосереджена: 


варіанти відповідей

вздовж південного кордону з США

на атлантичному і тихоокеанському узбережжях

у центральних районах країни

у районах нового освоєння

Запитання 2

Українська діаспора в Канаді становить: 


варіанти відповідей

120 тис. осіб

0,12 млн. осіб

12 млн. осіб

1,2 млн. осіб

Запитання 3

Сільське господарство в Канаді розвинуте переважно : варіанти відповідей

в степових провінціях

у передгірських районах

в приатлантичних провінціях

у північних провінціях

Запитання 4

У вартості експортної продукції найбільша частка в Канаді становить: 


варіанти відповідей

послуги

сировина

сільськогосподарська продукція

промислова продукція

Запитання 5

Який тип електростанцій виробляє основну частину електроенергії в Канаді? 

варіанти відповідей

АЕС

ПЕС

ТЕС

ГЕС

Запитання 6

Де проживає 90 % населення Канади?варіанти відповідей

на узбережжі Північного Льодовитого океану

у межах 200 км від берегової лінії Атлантичного океану

у межах 200 км від кордону зі США

на узбережжі Тихого океану

Запитання 7

Укажіть недолік багатьох родовищ корисних копалин у Канаді: варіанти відповідей

відсутність транспортних магістралей, необхідних для їх освоєння

недостатня кількість запасів

переважання будівельної сировини

віддаленість від найбільш освоєних районів та суворі кліматичні умови

Запитання 8

Канада поступається лише Росії та Бразилії за загальними запасами: 


варіанти відповідей

деревини

вугілля

нафти

азбесту

Запитання 9

Які спільні ознаки характерні для промислового виробництва Канади та Австралії? 


варіанти відповідей

працюють найбільші гідрогенеруючі компанії світу, велика частка ГЕС у виробництві електроенергії

потужне лісове господарство, виробництво деревини й паперу

в портах розвиваються експортні виробництва харчових продуктів і напівфабрикатів: охолодженого м'яса, виробництво цукру з тростини, пшеничного борошна

величезні обсяги видобутку й експорту рудної сировини

Запитання 10

Провінції Манітоба, Саскачеван і Альберт а є продовженням якого с/г поясу США: 


варіанти відповідей

бавовняного

кукурудзяного

пшеничного

картопляного

Запитання 11

Укажіть правильне твердження щодо економічних районів Канади: 


варіанти відповідей

Атлантичний район включає чотири провінції, є найбільшим за площею

Тихоокеанський район включає південні частини найбільш економічно розвинених провінцій — Онтаріо і Квебек

Степовий район відомий спеціалізацією на гірничовидобувній промисловості, зерновому господарстві та скотарстві

у Канаді зазвичай виділяють шість районів

Запитання 12

Визначте характерні риси автомобілебудування Канади:

 варіанти відповідей

в країні відсутні власні національні підприємства з виробництва автомобілів


держава проводить політику протекціонізму щодо вітчизняних автовиробників, підтримуючи високий рівень митних податків на автомобілі

країна є лідером за виробництвом автотранспортних засобів

в країні працюють філії багатьох американських та японських автомобільних компаній

автомобілебудування здебільшого розвинуте у приатлантичних провінціях країни

більша частина автомобілів, що складаються в Канаді, йде на експорт у США


канадське виробництво автомобілів працює на переважно внутрішній ринок

Запитання 13

Вкажіть, мiсто, що зберiгає славу "пшеничної столицi" Канади, кожен десятий житель якої українець? 

варіанти відповідей

Вінніпег

Калгарі

Оттава

Едмонтон

Запитання 14

Оберіть варіант, у якому правильно вказано експортні галузі промисловості Канади: 


варіанти відповідей

виноробна, цукрова, борошномельно-круп’яна, текстильна

нафтодобувна, газова, вугільна промисловість

харчова, легка, літакобудування

гірничодобувна, кольорова металургія, енергетика, лісова, целюлозно-паперова та зернове господарство

Запитання 15

Оберіть варіант, у якому правильно вказано експортні галузі промисловості Канади: 


варіанти відповідей

виноробна, цукрова, борошномельно-круп’яна, текстильна

нафтодобувна, газова, вугільна промисловість

харчова, легка, літакобудування

гірничодобувна, кольорова металургія, енергетика, лісова, целюлозно-паперова та зернове господарство

Запитання 16

Які види природних ресурсів визначають схожість міжнародної спеціалізації України водночас з Канадою та Бразилією? варіанти відповідей

нафта і природний газ

енергія припливів

 залізні руди


чорноземні ґрунти

Запитання 17

Нерівномірність у густоті населення пов'язана з: 
варіанти відповідей

з пізньою колонізацією північних регіонів

із розселенням корінних народів

з більш суворими умовами окремих територій

з орієнтацією на економічні зв'язки з США

Запитання 18

Які характерні ознаки притаманні для економічного розвитку Канади? 


варіанти відповідей

велика залежність економіки від іноземних капіталовкладень, особливо США

більша частина населення зайнята у первинному та вторинному секторах економіки

одна із найбільш високорозвинутих постіндустріальних економік світу

склалася планова економічна система з вирішальним державним регулюванням

сировинна спеціалізація й експорт мінеральної, сільськогосподарської, лісової сировини та напівфабрикатів

через великий внутрішній споживчий ринок національна економіка мало залежить від міжнародної торгівлі

орієнтування у зовнішніх економічних зв'язках переважно на країни Європи

Запитання 19

Підприємства обробної промисловості у Канаді зосереджені: 

варіанти відповідей

на сході

у центрі

у південній частині

на заході

Запитання 20

Укажіть характерні риси розселення та просторової організації господарства Канади: 


варіанти відповідей

найбільш економічно розвинутою та густо заселеною територією є західне тихоокеанське узбережжя країни

основна частка населення та виробничих потужностей зосереджена на півдні країни, у вузькій прикордонній смузі зі США

більшість населення та великих промислових об'єктів сконцентрована на східному приатлантичному узбережжі країни

домінуюча роль у чисельності населення та розміщенні промислового виробництва належить столиці

Запитання 21

Сталеливарна столиця Канади: 

варіанти відповідей

Торонто

Монреаль

Квебек

Гамільтон

Запитання 22

Канада - найбільший постачальник на світовому ринку: 

варіанти відповідей

калійних солей

азбесту

нікелю

газетного паперу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест