18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Київська держава

Підготовка до ДПА

Додано: 28 січня 2020
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 100 разів
32 запитання
Запитання 1

Позначте східнослов'янські племена, які були предками українців

варіанти відповідей

кривичі, словени

радимичі, в'ятичі

поляни, древляни

дреговичі, полочани

Запитання 2

У якому році відбулася описана в тексті подія?

«Зібравши в Новгороді дружину з варягів, чуді, словенів та інших племен, Олег виступив до Києва. Його прибуття під стіни столиці Русі і стало сигналом для змовників, які, ймовірно, убили Аскольда і відчинили брами міста Олегу. Династія Києвичів припинила своє існування».

варіанти відповідей

879 р

882 р

889 р

907 р

Запитання 3

Прочитайте уривок з «Повісті минулих літ» і визначте, про кого з князі в-полководців Київської Русі в ньому йдеться.

«Возів же за собою він не возив, ні котла (не брав), ні м 'яса не варив, але, потонку нарізавши конину, або звірину, або воловину (і) на вуглях спікши, (це) він їв. Навіть шатра він (не) мав, а пітник (кінська попона. Авт.) слав і сідло (клав) у головах».

Виступаючи в поход проти ворога, князь попереджав; «Хочу на вас іти».

варіанти відповідей

Святослав Ігоревич

Володимир Святославович

Володимир Мономах

Святослав Ярославович

Запитання 4

Як називалися адміністративно-господарські осередки, де представники князівської влади регулярно збирали встановлену данину, чинили суд тощо? 

варіанти відповідей

перевісища

погости

уроки

ловища

Запитання 5

Яка подія відбулася в X столітті? 

варіанти відповідей

заснування Києва

прийняття християнства князем Володимиром

укладення на Русі першого юридичного кодексу - «Найдавнішої правди», або «Правди Ярослава»

на замовлення Володимира Мономаха церкви Спаса на Берестові

Запитання 6

Визначте роки князювання Ярослава Мудрого

варіанти відповідей

1113-1125 рр

1078-1093 рр

980-1015 рр

1019-1054 рр

Запитання 7

Позначте князівський з'їзд, на якому вперше було ухвалене питання про припинення князівських усобиць і проголошене запровадження спадкового володіння землями і князівствами.

варіанти відповідей

Золотчівський

Долобський

Любецький

Витичівський

Запитання 8

Назвіть ім'я великого князя київського за деякими фактами його біографії.

«У 1127р. разом з іншими князями переміг полоцьких Всеславичів; через два роки він передав Полоцьке князівство своєму сину Ізяславу; був останнім єдиновладним правителем Київської Русі; після його смерті в державі розпочалася доба роздробленості»:

варіанти відповідей

Святополк II Ізяславич

Мстислав Володимирович

Святослав Ярославич

Всеволод Ярославич

Запитання 9

Які історичні факти відповідають періоду правління Ярослава Мудрого?

1 здійснив спробу позбутися залежності руської церкви від константинопольського патріарха; у 1051 р. без згоди патріарха собор руських єпископів обрав першого митрополита з русичів - Іларіона;

2 під час його правління були зведені церков св. Василя і церква Богородиці (Десятинна);

3 після смерті Святополка II Ізяславича на запрошення київського віча став великим князем у Києві;                                                                                   

 4 створив перше писане зведення законів Київської Русі, що здобуло назву «Найдавніша правда».

варіанти відповідей

1,3

2, 4

1,4

2,3

Запитання 10

Позначте визначальні характеристики етапу піднесення і розквіту в історії Київської Русі (кінець X - середина XI ст.)

варіанти відповідей

посилення тиску на Русь сусідніх держав, завоювання території Київської Русі Угорщиною, Польщею, Візантією

завершення формування території держави

слабкість  великокнязівської  влади,  що  не  була  ще  чітко  організованою  та централізованою

перенесення уваги князівської влади з проблем завоювання земель на проблему їх освоєння та втримання під контролем

запровадження та поширення консолідуючої ідеології - християнства

поява писаного кодифікованого права

усі політичні й соціально-економічні проблеми держави вирішувалися на засіданнях князівської ради

Запитання 11

Чи правильні твердження?

1       соціальна структура Київської Русі відповідала її економічній системі; до панівного стану входили воєводи (бояри), тисяцькі, закупи, рядовичі, сільські старости, смерди, міська верхівка;

2     політична й адміністративна система Київської Русі базувалася на князівсько-дружинному устрої за тривалого збереження органів самоврядування міських і сільських громад; Київська Русь сформувалася як парламентська монархія; на чолі держави стояв великий князь київський, його влада була істотно обмежена князівською радою, яка фактично виконувала функції парламенту.

варіанти відповідей

обидва твердження неправильні

тільки 1 твердження правильне

обидва твердження правильні

тільки 2 твердження правильне

Запитання 12

Яке твердження правильне? 

варіанти відповідей

Володимир Мономах надавав автономію окремим князівствам

Володимир Мономах управляв державою спільно з братами

Володимир Мономах дбав про зміцнення одноосібної влади

Володимир Мономах мав реальну владу тільки в Києві

Запитання 13

Установіть послідовність правління князів.

1 тріумвірат - Ізяслав, Святослав, Всеволод;

2 Мстислав Володимирович;

3 Володимир Мономах;

4 Володимир Святославович.

варіанти відповідей

1,2,3,4

4,1,3,2

2,1,4,3

3,4,2,1

Запитання 14

Повстання якого союзу племен проти влади Києва придушила княгиня Ольга?

варіанти відповідей

полян

уличів

сіверян

древлян

Запитання 15

Сутність роздробленості Київської держави полягала у


варіанти відповідей

занепаді віча - органу громадського та державного управління

відсутності механізму спадкоємності влади великого князя.

появі інституту загальноруських князівських з'їздів.

зміцненні самостійності удільних князівств.

Запитання 16

В якому варіанті відповідей правильно співставлені назви творів та уривки з них.

1«Костянтин з матір’ю своєю, Єленою, хрест із Єрусалима приніс... Ти ж із своєю бабусею, Ольгою, принесли хрест від нового Єрусалима - Костянтинограда, по всій землі своїй розставивши, утвердили віру християнську...»

2«Якщо вдарить мечем не на смерть, то має заплатити 3 гривні продажі, а потерпілому - гривню за рану, як лікувальне. Коли ж уб'є на смерть, то платити віру...»

3«Й ті ж слов’яни, прийшовши, сіли по Дніпру і назвалися полянами, а інші - деревлянами, бо осіли в лісах... Другі ж сіли на Десні, і по Сейму, і по Сулі називалися сіверянами...»

4«А найголовніше - убогих не забувайте, а скільки можете, по змозі годуйте і подайте милостиню сироті, і вдовицю оправдуйте самі, не давайте сильним погубити людину...»

А«Руська правда»

Б«Повчання дітям...»

В«Слово про Закон і Благодать»

Г«Повість минулих літ»

Д«Слово о полку Ігоревім»

варіанти відповідей

1В-2А-3Г-4Б

1Г-2А-3Г-Д-4Б

1Б-2А-3Г-4В

1В-2Б-3Г-4А

Запитання 17

Що в історії Київської держави (Русі-України) пов'язано з діяльністю Володимира Великого?


варіанти відповідей

заснування Печерського монастиря

уведення в грошовий обіг власних карбованих золотих і срібних монет

будівництво Десятинної церкви

обрання Іларіона митрополитом Київським

запровадження християнства як державної релігії

будівництво Михайлівського Золотоверхого собору

укладення «Руської правди»

Запитання 18

У якому уривку з історичного джерела описано подію, що стала причиною відмови великих князів київських від здійснення полюддя.

варіанти відповідей

«…І вискочили всі [вої] з човнів, і мовив Олег Аскольдові й Дірові: “Ви оба не є ні князі, ні роду княжого. А я є роду княжого. – І винесли Ігоря. – А се – син Рюриків…”»

«…І не послухав їх Ігор, і древляни, вийшовши насупроти з міста Іскоростеня, вбили Ігоря і дружину його; бо їх було мало. І похований був Ігор, і єсть могила коло Іскоростеня в древлянах…»

«Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав – ту. І перестала усобиця в землі Руській...»

«…Ішла Ольга до Новгорода. І встановила вона… погости і данину, і оброки. І ловища її є по всій землі, і знаки [її], …і сани її стоять у Пскові й до сьогодні…»

Запитання 19

Збори вільних людей у Київській державі, на яких обговорювалися та вирішувалися важливі громадські справи, називалися

    

варіанти відповідей

віче.

дума.

рада.  

магістрат.

Запитання 20

Оберіть варіант в якому правильно співставлені ім'я київського князя та факт його діяльності.

1 Олег

2 Святослав

3 Володимир Великий

4 Ярослав Мудрий

А розгромив Хозарський каганат

Б запровадив перший постійний податок – десятину

В об’єднав північні та південні руські землі

Г організував проведення Любецького з’їзду князів

Д уклав перший кодифікований звід руських законів

варіанти відповідей

1В-2А-3Б-4Д

1А-2В-3Б-4Д

1Б-2А-3В-4Д

1Г-2Б-3Б-4Д

Запитання 21

За правління якого князя відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела:

«І за цим священним правилом - єпископи поставили Іларіона, русина, митрополитом Києва і всієї землі Руської...»

варіанти відповідей

Ігоря

Святослава

Володимира Великого

Ярослава Мудрого

Запитання 22

Установіть відповідність між подією, описаною в уривку з історичного джерела, та іменем князя, який був до неї причетний.

1«...І мовив... Аскольдові та Дірові: “Ви оба не є князі. Ні роду княжого. Я є роду княжого.” - “А се - син Рюриків...”»

2«Із города Іскоростеня вийшли проти нього древляни й убили [його] і дружину його, бо було їх мало...»

3«Сказав... матері своїй і боярам своїм: “Не любо мені в Києві жити, хочу жити в Переяславці на Дунаї”...»

4«...віддав Корсунь грекам як викуп за царицю, а сам повернувся в Київ...»

А Олег

Б Ігор

В Святослав

Г Володимир Великий

Д Ярослав Мудрий

варіанти відповідей

1А-2Б-3В-4Г

1Д-2Б-3В-4Г

1Б-2А-3В-4Г

1В-2Б-3А-4Г

Запитання 23

Установіть послідовність подій, пов’язаних із князюванням Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

А завершення будівництва Софійського собору

Б початок будівництва Десятинної церкви

В створення пантеону язичницьких богів

Г призначення Іларіона митрополитом Київським

варіанти відповідей

БВАГ

ВБАГ

АБВГ

ГАБВ

Запитання 24

У яких уривках з історичних джерел йдеться про великого князя київського Святослава Ігоревича?

варіанти відповідей

«Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір...»

«Прийшов [князь] у Переяславець. І послав до греків послів, говорячи: “Хочу йти на вас”… І пішов до Царграда, розоряючи міста. І дали йому данину… І повернувся він в Переяславець…»

«Тепер поручаю я, – замість себе, – стіл свій, Київ, найстаршому синові… Ізяславу, …нехай він вам буде замість мене… А Святославу даю Чернігів, а Всеволоду – Переяслав…»

«Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав – ту…»

«Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв...»

«Більше вже не хочу мститися – хочу тільки взяти з вас невелику данину. Дайте мені від кожного двору по три голуби і по три горобці...»

«…на другий день посилає до імператора просити миру за такою умовою: [русичі] повинні віддати [візантійцям] Доростол.., [візантійці] повинні дозволити привозити до себе хліб…»

Запитання 25

У «Слові о полку Ігоревім» ідеться про

варіанти відповідей

набіги печенігів на руські землі.

розгром Хозарського каганату.

монгольську навалу на руські князівства.

один із походів руських князів на половців.

Запитання 26

Смерди - це

варіанти відповідей

люди, які перебували в повній власності землевласників (продавалися, дарувалися, передавалися в спадщину)

особи, які з певних причин вийшли зі своїх соціальних груп і втратили з ними законний зв’язок

тимчасово залежні селяни, які через різні обставини змушені були відпрацьовувати землевласнику грошову позику

особисто вільні селяни, які вели своє господарство та виконували повинності на користь держави

представники правлячого стану в Київський Русі, які займали друге після князів панівне становище в державі

Запитання 27

Яка соціальна група становила переважну більшість населення Київської Русі в ІХ-ХІІ ст.?

варіанти відповідей

смерди 

бояри 

священики 

міщани

Запитання 28

Подія, відображена на мініатюрі з давньоруського літопису, пов’язана з діяльністю великого київського князя


варіанти відповідей

Ігоря Рюриковича.

Володимира Святославича.

Ярослава Володимировича.

Всеволода Ярославича.

Запитання 29

Виникнення самостійних політичних центрів на Русі в XII — на початку XIII ст. було наслідком

варіанти відповідей

господарського занепаду Києва.

розпаду тріумвірату Ярославичів.

політичної роздробленості.

монгольської навали.

Запитання 30

Давньоруські мозаїки, фрагменти яких зображено на фото, є елементом оздоблення


варіанти відповідей

Софійського собору в Києві.

П’ятницької церкви в Чернігові.

церкви святого Пантелеймона поблизу Галича.

Спасо-Преображенського собору в Чернігові.

Запитання 31

Що на карті позначено суцільною жирною лінією?

 варіанти відповідей

військово-торговельний «шлях із варягів у греки»

походи князя Святослава на Новгород і Візантію

шлях місії єпископа Адальберга до Києва та Константинополя


традиційний шлях збирання полюддя за часів князювання Олега

Запитання 32

Що спричинило політичну роздробленість Київської Русі?


варіанти відповідей

занепад сільського господарства й торгівлі

відсутність чіткого механізму спадкоємності велико-князівської влади

утвердження нової династії Гедиміновичів у Києві

зміцнення вотчинного землеволодіння

етнічна неоднорідність населення держави

падіння Візантійської імперії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест