24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Господарський розвиток українських земель у ІІ половині XIV - XV ст.

Додано: 4 лютого 2020
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 72 рази
16 запитань
Запитання 1

1.Внутрішній устрій суспільста, що складається з певних груп населення, що знаходяться у соціальному зв'язку, взаємодіють між собою, мають певні права, обов'язки чи привілеї.

варіанти відповідей

 соціальні стани

 суспільні відносини

 соціальні інститути

 соціальна структура

Запитання 2

2.Найчисельніша верства населення українського суспільства:

варіанти відповідей

 духівництво;

селяни;

міщани

шляхта

Запитання 3

3.Галузь економіки, яка була провідною в українських землях:

варіанти відповідей

скотарство; 

торгівля.

 ремесло;

землеробство;

Запитання 4

4.Тип господарства, за якого продукти праці виробляються для задоволення власних потреб, а не для продажу:  

варіанти відповідей

 натуральне


відтворювальне


привласнювальне

приватне

Запитання 5

5.Привілейовані стани населення :

варіанти відповідей

духовенство;  міщани; селяни;шляхта.  

 бюргерство;  міщани;  духовенство;шляхта.  

селяни; патриціат; магнати; шляхта.  

духовенство;  шляхта; магнати;  бояри.

Запитання 6

6.Право міст на самоврядування - 

варіанти відповідей

Бременське

 Гамбурзьке

Габсбурзьке

Магдебурзьке

Запитання 7

7.Остаточне закріпачення селян відбулося:

варіанти відповідей


1556 р. на території Польщі, 1596 р. у ВКЛ


1573 р. на території Польщі, 1588 р. у ВКЛ;

1569 р. на території Польщі, 1588 р. у ВКЛ;


1569 р. на території Польщі, 1596 р. у ВКЛ.

Запитання 8

8.Оберіть поняття, які стосуються магдебурзького права (5 відповідей)

варіанти відповідей

 магістрат

лава;


війт;


воєвода;


староста;

рада

бурмістр.


каштелян;

Запитання 9

9.Місто, яке першим отримало магдебурзьке право: 

варіанти відповідей


Кам’янець-Подільський

 Львів 


Володимир-Волинський

Київ 

Запитання 10

10.Українське місто, яке було найбільшим на початку ХV ст.:

варіанти відповідей


Харків.

Київ

Львів

Галич

Запитання 11

11.Руський князь, магнат, Великий гетьман литовський, каштелян віленський, політичний і культурний діяч, меценат Великого Князівства Литовського це:

варіанти відповідей

Констянтин Острозький


Кирило Розумовський

Іван Мазепа;

Юрій Дрогобич

Запитання 12

12.Учасники селянського повстанського руху в Галичині, на Закарпатті, Буковині проти польської шляхти, молдовських бояр, угорських феодалів: 

варіанти відповідей

сердюки

гайдуки

опришки

гайдамаки

Запитання 13

13.Муха та Андрій Боруля:

варіанти відповідей

підтримували діячів культури Галичини

очолили найбільший виступ селянства Галичини, Поділля, Буковини та Прикарпаття 

очолили боротьбу львів’ян за магдебурзьке право

сприяли відкриттю народних шкіл у Поділлі

Запитання 14

14.Перше відоме з історичних джерел повстання, спрямоване проти феодальної знаті та польського панування відбулося:

варіанти відповідей

 1399 – 1402 рр. 

1490 – 1492 рр.

1454 – 1455 рр.

1496 – 1498 рр.

Запитання 15

15. Установи відповідність між визначенням та поняттям.

1. Багатогалузеве господарство, засноване на панщині залежних селян та зорієнтоване на ринок.

2. Велике приватновласницьке земельне володіння із натуральним характером господарства.

3. Зростання кількості міст та поширення їхньої ролі в економічному та культурному житті суспільства

4. Орган міського самоуправління.А Магістрат

Б Фільварок

В Урбанізація

Г Латифундія

варіанти відповідей

 1 – А, 2 – Г, 3 – В, 4 - Б

 1 – А, 2 – В, 3 – Г, 4 - Б

 1 – Б, 2 – Г, 3 – В, 4 - А

1 – Б, 2 – В, 3 – Г, 4 - А

Запитання 16

16.Поява та поширення в XV-XVIст. фільваркового господарства на українських землях були обумовлені:

варіанти відповідей


прагненням польської шляхти приборкати українське селянство та козацтво


зростанням попиту на сільськогосподарську продукцію в країнах Європи

потребую у створенні розгалуженої оборонної лінії проти нападів татар

 успіхами в поширенні нових сільськогосподарських культур

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест