Київська держава у другій половині ХІ-першій половині ХІІІ

Додано: 30 січня 2022
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 575 разів
24 запитання
Запитання 1

В якому князівстві бояри мали значний вплив на князя і державні справи?

варіанти відповідей

Галицьке

Київське

Чернігівське

Переяславське

Запитання 2

Хто автор цих слів: "Треба мати душі чисті, непорочні...При старих - мовчати, премудрих слухати, старшим - покорятися, з рівними і меншими приязнь мати..."

варіанти відповідей

Володимир Великий

Володимир Мономах

Ярослав Мудрий

Нестор Літописець

Запитання 3

Яка подія сталася в 1113 р.?

варіанти відповідей

Володимир Мономах розгромив печенігів

Розпався тріумвірат

Володимир Мономах посів Київський стіл

Відбувся похід князя ігоря на половців

Запитання 4

Яке князівство найбільше страждало від половецьких набігів?

варіанти відповідей

Чернігівське

Переяславське

Волинське

Ростово-Суздальське

Запитання 5

Хто з князів НЕ входив до тріумвірату?

варіанти відповідей

Ярослав Володимирович

Святослав Ярославич

Всеволод Ярославич

Ізяслав Ярославич

Запитання 6

Що таке снем?

варіанти відповідей

З`їзд князів

З`їзд купців

З`їзд бояр

Народні збори

Запитання 7

Хто з князів був засновником Галицько-Волинського князівства?

варіанти відповідей

Ярослав Осмомисл

Роман Мстиславович

Ізяслав Ярославич

Ярослав Володимирович

Запитання 8

Де утворилась держава Феодоро?

варіанти відповідей

На Волині

На південному узбережжі Азовського моря

На південному узбережжі Криму

На північних кордонах Київського князівства

Запитання 9

Назвіть особливості розвитку культури Русі в 11-12 ст. (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

Поширюється книгодрукування при монастирях

Існували іконописні майстерні

Освіту можна було здобути лише при церквах

Будівельними матеріалами були камінь, дерево і цегла

Розвиток науки пояснювався розвитком ремесел і торгівлі

Книги коштували дешево і були доступні всім бажаючим

На Русі переважали мусульманські храми

Запитання 10

Назвіть причини феодальної роздробленості Русі (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

Великі розміри данини

Відсутність сталого принципу престолонаслідування

Великі розміри держави

Відсутність зовнішньої небезпеки

Неоднорідний етнічний склад населення

Чіткий механізм престолонаслідування

Могутність київського князя

Запитання 11

Виберіть особливості розвитку Київського князівства в 2 пол.11 - на початку 13 ст. (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

Межувало з половецьким степом, тому першим зустрічало ворогів

Було найслабшим князівством

Було одним з найменш заселеним

Родючі грунти сприяли розвитку землеробства

Через річки торгували з багатьма іншими руськими землями

Існувало багато міст

Ремесла занепадали

Запитання 12

Які сини Ярослава Мудрого після його смерті утворили тріумвірат?

варіанти відповідей

Ярополк, Олег, Володимир  

Ізяслав, Всеволод, Святослав  

Борис, Гліб, Святополк

Роман, Данило, Василько

Запитання 13

У якому році відбувся Любецький з’їзд князів:

варіанти відповідей

1101 р. 


1113 р.  


1097 р.


1187 р.


Запитання 14

Яка найдавніша книга, що збереглася, датується 1056-1057 роком:

варіанти відповідей

 “Остромирове Євангеліє”

“Ізборник Святослава”

“Повчання дітям”

“Слово о полку Ігоревим”

Запитання 15

Матеріал для письма, виготовлений з кори берези називається...

варіанти відповідей

папір

береста

пергамент

папірус

Запитання 16

Прочитайте уривок і вкажіть твір, з якого його взято: "Якщо ж ви будете клятву давати братам чи будь-кому, то провірте серце своє і, на чому можете устоять, у тому і кляніться, а, поклявшися, дотримуйтесь, аби, порушивши [клятву], не погубили душі своєї. ....поважайте старців, як батьків своїх..."  

варіанти відповідей

"Повість минулих літ"- Нестора  

 "Слово о полку Ігоревім"

"Повчання дітям" Володимира Мономаха 

 "Руська правда" Ярослава Мудрого

Запитання 17

Які удільні князівства сформувалися на українських землях? (5 правильних відповідей)

варіанти відповідей

 Галицьке

Новгород-Сіверське

 Полоцьке

 Чернігівське

Київське

 Волинське

 Переяславське

Запитання 18

У декоруванні храмів використовували...

варіанти відповідей

 мозаїки

 іконопис

фрески

 ікони

Запитання 19

Тріумвірат це...

варіанти відповідей

Форма державного правління коли Київську Русь очолили три сини Ярослава Мудрого

Форма державного правління коли Київську Русь очолили п'ять синів Володимира Великого

Форма державного правління коли Київську Русь розгромили три сини Княгині Ольги

Форма державного правління коли Київську Русь очолили два сини Ярослава Мудрого

Запитання 20

Про якого князя йдеться: "Він підкорив собі більшу частину Київської держави , розбив половців (1103, 1107, 1110 1111 рр.). Мав широкі зв'язки із західноєвропейськими монархами. Вніс нові доповнення в "Руську правду". За його княжіння було зведено міст через Дніпро

варіанти відповідей

Ярослава Осмомисла

Володимира Мономаха

Мстислава Великого

Романа Мстиславича

Запитання 21

Одним із підсумків князювання Володимира Мономаха було

варіанти відповідей

усунення половецької загрози для Русі-України

прийняття християнства в Русі-України

перенесення київського стола для Переяслава

запровадження патріаршества в Русі-Україні

Запитання 22

Організація спільної боротьби з половцями, припинення чвар між князями було закріплено

варіанти відповідей

заповітом Ярослава Мудрого

нормами "Правди Ярославичів"

постановою Любецького з'їзду князів

статтями "Устава" Володимира Мономаха

Запитання 23

Який князь зображений на світлині? 

варіанти відповідей

Ярослав Мудрий


Володимир Великий


Володимир Мономах

Ярослав Осмомисл

Запитання 24

Останнім князем єдиної Русі-України був

варіанти відповідей

Мстислав Володимирович

Ярослав Осмомисл

Володимир Мономах

Ярослав Мудрий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест