Київська Русь доби розквіту

Додано: 4 грудня 2020
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 13 разів
24 запитання
Запитання 1

Яка країна мала найбільший вплив на культуру Київської Русі?

варіанти відповідей

Московське князівство

Візантійська імперія

Запитання 2

В якому місті Володимир прийняв обряд хрещення?

варіанти відповідей

В Києві

В Корсуні

Запитання 3

Коли і чому відбулося зведення Софійського собору?

варіанти відповідей

 1026–1036 рр., перемога над братом Мстиславом

1038–1042 рр., перемога над литовцями

1051–1054 рр., перемога над візантійцями

1036 -1037 рр., перемога над печенігами

Запитання 4

Який із фактів стосується правління в Києві князя Ярослава Мудрого?

варіанти відповідей

збудував першу камяну хртистиянську церкву

створив перший писаний збірник руських законів "Руська правда"

створив оборонну систему "Змієві вали"

розпочав карбувати першу руську монету "Златник"

Запитання 5

Хто написав «Слово про закон і благодать»?


 

варіанти відповідей

літописець Нестор

митрополит  Іларіон

іконописець  Алімпій

  князь Ярослав

Запитання 6

«Руська правда» - це...


варіанти відповідей

 збірка законів

  збірка літературних творів

  збірка віршів

  

збірка писань

Запитання 7

Як називали Ярослава Мудрого в Європі?

варіанти відповідей

 «батьком Європи»

  «тестем Європи»

  «сином Європи»

  «захисником Європи»

Запитання 8

Який монастир було засновано зусиллями монахів Антонія та Феодосія на схилах Дніпра поблизу Києва в 1051 р.?

варіанти відповідей

Києво-Печерську лавру

Архангело-Михайлівський монастир

Голосіївська пустинь

Видубицький монастир

Запитання 9

12. За чийого князювання з'явилась перша школа для навчання дітей знаті?

варіанти відповідей

Ольги

Володимира Великого

Ярослава Мудрого

Запитання 10

13. Що спільного в правлінні князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого? (три варіанти)

варіанти відповідей

походи на Царгород,укладення вигідних торговельних договорів

боротьба з нападами хозарських і печенізьких орд

розбудова церковної організації, поширення християнства

укладення першого збірника законів" Руська правда"

розбудова столиці, карбування монет

будівництво захисних споруд на піденно-східному кордоні Русі

Запитання 11

Державу, управління якою здійснюється з одного центру безпосередньо правителем чи через його представників, називають

варіанти відповідей

федеративною.

централізованою

монархією

децентралізованою

Запитання 12

Символом князівсько влади Володимира Великого був

варіанти відповідей

щит

меч

тризуб

спис

Запитання 13

Який київський князь збудував "Золоі ворота" в Києві?

варіанти відповідей

Ігор

Святослав

Володимир

Ярослав

Запитання 14

Із якою метою князь Володимир створив на південному кордоні Русі систему земляних валів, що отримала назву "Змієві вали"

варіанти відповідей

захистити Русь від нападів печенізьких орд

убезпечити територію держави від зазіхань Візантії

перешкодити просуванню половців на Балкани

зміцнити свою князівську владу

Запитання 15

Позначте словосполучення, що характеризують діяльність князя Володимира: (три варіанти)

варіанти відповідей

найбільша в Східній Європі територія держави

адміністративна реформа

хрещення Русі

феодальна роздробленість

карбування перших руських монет

Київська митрополія

Запитання 16

У якому столітті була створена "Руська правда"

варіанти відповідей

ІХ ст.

Х ст.

ХІ ст.

ХІІ ст.

Запитання 17

Укажіть місто, в якому була побудована споруда, яка зображена на фото

варіанти відповідей

Чернігів

Київ

Корсунь

Вишгород

Запитання 18

На фото зображено

варіанти відповідей

церква Святої Ірини

церква Богородиці

собор Святої Софії

храм Святого Георгія

Запитання 19

Укажіть термін, що означає період незгод, внутрішнього розбрату, воєн між окремими групами чи особами в Русі-Україні

варіанти відповідей

роздробленість

сепаратизм

усобиці

конфронтація

Запитання 20

На карті наведено кордони Русі-України за часів князювання

варіанти відповідей

Володимира Мономаха

Святослава Ігоровича

Володимира Великого

Ярослава Мудрого

Запитання 21

За Червенські міста великі київські князі вели боротьбу з

варіанти відповідей

Литвою

Угорщиною

Польщею

Молдавією

Запитання 22

Про якого великого київського князя йдеться в уривку з історичного джерела

"Отець бо його... землю... хрещенням просвітив, а сей великий князь... засіяв книжними словами серця віруючих людей..."

варіанти відповідей

Святослава Ігоровича

Володимира Великого

Ярослава Мудрого

Володимира Мономаха

Запитання 23

Які кочові племена здійснювали напади на південні кордони Київської Русі за часів правління князя Володимира Великого?


варіанти відповідей

хозари

печеніги

половці

монголи

Запитання 24

Про якого князя літописець зазначав: «Став він у знатних людей дітей забирати і оддавати їх на учення книжне»?


варіанти відповідей

Святослава Ігоровича

Володимира Святославича

Ярослава Володимировича

Володимира Всеволодовича

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест