31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Київська Русь за часів роздробленості II варіант

Додано: 7 лютого
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 163 рази
10 запитань
Запитання 1

Які події історії Київської Русі пов’язані з діяльністю князя Володимира Мономаха?

варіанти відповідей

об’єднання руських князів для боротьби проти половецької загрози

запровадження перших писаних законів

впровадження нової системи престолонаслідування

хрещення Русі

скликання князівських з’їздів (снемів)

розбудова Києва — будівництво «міста Володимира»

здійснення походу на Константинополь

Запитання 2

Установіть послідовність подій.

А «...Уперше прийшли печеніги на Руську землю і, вчинивши мир з Ігорем, пішли до Дунаю»

Б «..Підняв диявол розлад серед... Ярославичів. І пішли Святослав і Всеволод проти старшого брата Ізяслава, князя київського, старшого сина Ярослава»

В «...Лиха честь татарська! Данило Романович, що є князем великим, сидить перед ханом на колінах і хлопом ординським себе називає»

Г «І сів Олег у Києві, і мовив: “Хай буде се мати городам руським!”»

варіанти відповідей

1г2а3б4в

1а2г3б4в

1г2б3а4в

1в2г3а4б

Запитання 3

Установіть відповідність між позначеними на картосхемі князівствами та їх назвами.

А Київське

Б Галицьке

В Волинське

Г Чернігівське

Д Переяславське

варіанти відповідей

1в2д3б4а

1а2б3в4г

1в2а3д4г

1б2д3а4в

Запитання 4

Характеристику якої доби подано в уривку історичного джерела: «Перестали князі невірних воювати, стали казати: се моє, а се моє теж, брате! Стали вони діла дрібні вважати за великі, на себе самих підіймати чвари, — а невірні з усіх боків находили, землю Руську долали...»?

варіанти відповідей

 розселення племінних союзів східних слов’ян

утворення Київської Русі

політичної роздробленості Київської Русі

золотоординського панування на південно-західних землях Русі

Запитання 5

Про якого князя йдеться в уривку літопису?

«Він був великий правосудець, у ратях хоробрий і вмів тут наводити лад, усім сусідам його був страшним, до підлеглих милостивий і уважний. За його часу всі князі руські жили в цілковитій тиші і не сміли один одного скривдити. Податі при ньому хоч були великі, але всім урівняло, і через те всі це переносили без тяготи».

варіанти відповідей

Святослава Ярославича

Володимира Мономаха

Мстислава Великого

Всеволода Ярославича

Запитання 6

До яких наслідків привели події, описані в уривку з джерела?

«Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені».

варіанти відповідей

 утворення тріумвірату

повстання в Києві

розпад Київської Русі

початок правління Володимира Мономаха

Запитання 7

Зміна торговельної кон’юнктури, занепад Києва як головного торгового центру Русі спричинили:

варіанти відповідей

втрату державної незалежності Русі

посилення залежності Русі від Візантії

занепад ремесла та сільського господарства Русі

політичну роздробленість Київської Русі

Запитання 8

Виникнення самостійних політичних центрів на Русі в XII — на початку XIII ст. стало наслідком:

варіанти відповідей

монгольської навали

політичної роздробленості

розпаду тріумвірату Ярославичів

господарського занепаду Києва

Запитання 9

Останнім князем об’єднаної Київської Русі був:

варіанти відповідей

Володимир Мономах

Ярослав Осмомисл

Мстислав Володимирович

Всеволод Ярославович

Запитання 10

Що з названого належить до причин політичної роздробленості Русі?

варіанти відповідей

поширення язичницьких вірувань

встановлення вічових порядків

прагнення удільних князів до незалежності від Києва

занепад міського життя і торгівлі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест