16 квітня о 18:00Вебінар: Викладання трудового навчання в умовах карантину

7.1. Виникнення та розквіт Київської Русі. Східнослов'янські племена-предки українців- напередодні утворення держави

Додано: 11 лютого
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 6 разів
12 запитань
Запитання 1

Коли було утворено Дулібський племінний союз?

варіанти відповідей

ІІ ст.

VІІ ст.

ІХ ст.

Запитання 2

Назви яких східнослов'янських племінних союзів, що дожили до часів утворення держави на території України, зберіг літопис?

варіанти відповідей

Словени, кривичі, радимичі, дреговичі, в'ятичі

Поляни, деревляни, волиняни, хорвати, уличі, тиверці та сіверяни

Запитання 3

Яку територію займав племінний східнослов'янський союз полян?

варіанти відповідей

Середнє Подніпров'я: "в лісах на горах понад річкою Дніпром"

Між річками Случчю й Дніпром, Прип'яттю й Тетеревом

Запитання 4

Яка держава-сусід була головним торговельним партнером східнослов'янських союзів племен у VІІ-VІІІ ст.?

варіанти відповідей

Хозарський каганат

Візантійська імперія

Польське князівство

Запитання 5

Яка з держав-сусідів східних слов'ян панувала в Причорноморських степах до кінця Х ст., прагнучи поширити на ці території свою владу?

варіанти відповідей

Хозарський каганат

Аварський каганат

Запитання 6

Як називали вояків з півночі- предків сучасних данців,шведів,норвежців, що наймалися до впливових володарів

варіанти відповідей

Чудь, меря

Нормани, варяги

Запитання 7

Де було розташовано племінний центр Дулібського союзу?

варіанти відповідей

Зимнівське городище, неподалік Володимира на Волині

Київське городище

Запитання 8

Де, на думку, археологів, було розташовано городище Кия?

варіанти відповідей

У Північно-західній частині Старокиївської гори.

На Печерських пагорбах

Запитання 9

Яка знахідка з археологічних розкопок городища Кия свідчить про духовне життя східних слов'ян?

варіанти відповідей

Зрубцький ідол

Залишки давнього капища

Запитання 10

Як називають релігійні вірування та обряди східних слов'ян, суть яких полягала в обожненні сил природи?

варіанти відповідей

Язичництво

Християнство

Запитання 11

Кого з богів, яким поклонялися східні слов'яни, вважають втіленням сонця?

варіанти відповідей

Даждьбог, Ярило, Поревит

Сварог, Перун, Велес

Запитання 12

Як називається історичний твір, у якому найголовніші події записувалися в хронологічному порядку за роками?

варіанти відповідей

Літопис

Повчання

Ізборнік

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест