Кількість , механічний рух, статево- вікова структура населення світу та України

Додано: 18 квітня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 33 рази
17 запитань
Запитання 1

Оберіть правильні твердження:

 

варіанти відповідей

Природний приріст - це наука про склад і рух населення та закономірності його розвитку

Демографічний вибух - різке збільшення кількості населення внаслідок стрибкоподібного зростання його природного приросту

Кількість населення - різниця між показниками народжуваності і смертності

Еміграція - процес виїзду людей за межі країни на постійне місце проживання

Запитання 2

Країни з найбільшою кількістю населення ...


варіанти відповідей

США

Україна

Китай

Австралія

Канада

Індія

Запитання 3

Із переліку виберіть 3 країни з найчисленнішою українською діаспорою.


варіанти відповідей

Канада

Франція

США

Польща

Росія

Запитання 4

Найбільша тривалість життя спостерігається у країнах:

варіанти відповідей

Японії та Італії

 Єгипті та Чилі

 Австралії та Океанії

Україна Росія

Запитання 5

Демографічну кризу переживають

варіанти відповідей

Індія та Пакистан

Німеччина та Литва

 Китай та Бразилія

США та Саудівська Аравія

Запитання 6

У ХХ столітті виник новий різновид міграцій, що полягав у переманюванні спеціалістів високої кваліфікації, його називають:


 

варіанти відповідей

" відплив людей"

 "приплив умів"

  "відплив умів"

Запитання 7

Чисельність населення світу станом на початок квітня 2021 року становила:  

варіанти відповідей

 7,6 млрд

  7,8 млн

 7,8 млрд

7,4 млрд

Запитання 8

В Україні спостерігається:

варіанти відповідей

 додатній приріст населення

від'ємний приріст населення

Запитання 9

Які проблеми характерні для країн з ІІ типом відтворення: *


варіанти відповідей

неписьменність

  нестача трудових ресурсів

 "старіння нації"

 безробіття

 депопуляція

голод

Запитання 10

Співвідношення чоловіків і жінок у світі характеризується:

варіанти відповідей

Переважанням чоловіків

Переважанням жінок

 Рівною кількістю чоловіків і жінок

Запитання 11

За показниками 2020 року середня тривалість життя в Україні:

варіанти відповідей

 50-55 років

 68-71 років

  80-90 років

Запитання 12

Частина народу, що мешкає поза межами своєї батьківщини називається...........


варіанти відповідей

 мігранти

  біженці

  діаспора

Запитання 13

Перегляньте статево-вікову піраміду, що характеризує населення однієї з країн. Укажіть твердження, що відображають демографічну ситуацію в цій країні.(права сторона- чоловіки, ліва сторона- жінки)


варіанти відповідей

характерний другий тип відтворення населення

 збільшується і народжуваність, і смертність населення

хлопчиків народжується менше, ніж дівчаток

 зберігається переважання чоловіків у вікових групах 30-60 років

збільшується частка дітей у віковій структурі населення

відбувається «старіння» населення

прогнозується зменшення кількості населення працездатного віку

Запитання 14

Укажіть одну з основних причин демографічного старіння населення в країнах Європейського Союзу та Японії.

варіанти відповідей

збільшення тривалості життя

 збільшення припливу мігрантів похилого віку

 виїзд значної частки молодi в iншi країни

 висока народжуваність

Запитання 15

Укажіть країни, у яких демографічна політика спрямована на зни ження показників народжуваності.


варіанти відповідей

Росія, Японія

 Литва, Естонія

 Нігерія, Індія

  Болгарія, Румунія

Запитання 16

Найнижчий природний приріс

варіанти відповідей

Чернігівська область

Волинська область

Закарпатська область

Київська

Запитання 17

Які демографічні процеси характерні для всього світу?

 

варіанти відповідей

демографічний вибух

найбільша кількість населення в Індії та Китаї

 в цілому кількість населення в світі зменшується


  демографічна криза

  

 найбільший природний приріст населення в африканських країнах

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест